İslam Dini

Adak Adama Hakkında

Adak adama; gerçekleşmesi arzu edilen bir olayın vuku bulması için yaratıcıya dua etme, ibadet etme veya kurban kesme olarak açıklanabilir. Adak adamanın dinimizde ki yerine geçmeden önce adak adama hakkında biraz bilgi vermekte fayda olacaktır. Adaklar ve ibadetler yalnızca Allah’a yönelerek yapılır. Yalnız ondan istenir ve yalnız ondan medet umulur. Genel hatları itibari ile adak adama işlemi toplumların gelenek yapısından oldukça etkilenmiş ve farklı bir araca, farklı bir şekle bürünmüştür. Adak adama konusu dikkatli davranılmadığı zaman insanı şirke düşürebilir. Bu da insanın sonsuza kadar acı yurdunda kalması demektir.

Şirk Allah’tan başkasından yardım dileme,  ondan başkasına ibadet etme veya medet umma şeklinde açıklanabilir. Allah’a ait sıfatları bir başka varlığa yüklenerek ona itaat etme şirktir. Bu bağlamda geleneksel yapı içinde, türbe ziyaretleri sırasında falanca adına adakta bulunma veya ağaç dallarına bez parçaları bağlama gibi faaliyetler ulemanın ortak görüşü olarak büyük günahlar arasında yer almaktadır. Kişinin niyeti ne kadar temiz olursa olsun yardım beklediği, medet umduğu Allah değil; başka bir varlık olarak gerçekleşmektedir. Bu durumda kişi dinden çıkmış olur. İslam fıkhı içinde ibadet şekilleri belirlenmiştir. Adak adama hakkında görüşler belirtilmiştir. Bundan fazlasına çıkmak, ölçülü davranmamak veya ulemanın belirtmiş olduğu görüş doğrultusunda ibadet esaslarını yerine getirmemek sakıncalıdır.

Adak Adama Hakkında

Adak adama bir müminin kendi üzerine farz veya vacip olmayan bir vazifeyi, Allah’a söz vererek yerine getirmesidir. Burada daha önce zorunlu olmayan bir ibadeti söz vererek kendisi için zorunlu tutmaktır. Kişi söz verdiği anadan itibaren artık o ibadet onun için farz veya vacip hükmündedir. Yerine getirilmesi zorunludur. Farz ibadetlerin dinde yeri ne ise, artık adak adanılan ibadetin de yeri ve hükmü aynıdır.

Adak adama hakkında başlıca hâkim olan görüş adak adanmasında bir sakınca olmadığıdır. Adak adama için dünyevi şeyleri istememek gerekir. Kişi ahiret yurduna hazırlık için Allah rızasını gözeterek adakta bulunabilir. Adak adanmış ise adağın yerine getirilmesi şarttır. Eğer başka bir niyet ile şarta bağlı adak adanmış ise yerine getirilmemesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir