Din Kültürü

Allah’ın Sıfatları Kaça Ayrılır?

Alemlerin Rabb’i ve yaratıcısı olan Allah’ın güzel isimlerinin yanında, çeşitli sıfatları da vardır. Allah’u Teala’nın sıfatları tüm Müslüman alemi tarafından bilinmelidir ki hem dua ederken hem ibadet ederken hem de günlük yaşantıda kullanılmalı ve O’nun yüceliği, kerametleri, kusursuz oluşu hissedilebilsin. Ayrıca Allah’a iman onun, O’nun sıfatlarını bilmeyle doğrudan alakalıdır. Allah yalnızca sıfatlarıyla bilinir.

Allah’ı tanımak O’nun sıfatlarını bilmekten geçer. Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip ve noksan sıfatların hepsinden uzak olduğuna inanması farzdır. Allah’ın Sıfatları toplamda on dört tanedir ve Zati ve Subuti olmak üzere iki gruba ayrılır. Zati sıfatları altı, Subuti sıfatları sekiz tanedir. Subuti sıfatlar, Allah’ın hangi nitelik ve özelliklere sahip olduğunu belirtir. Zati sıfatlar, Allah’ın dünyadaki yaratılmışlarla ortak noktasının olmadığını açıklayan sıfatlardır. Allah’ın Sıfatları Kaça Ayrılır? sorusunun cevabını sıfatların anlamlarıyla beraber gruplanmış halini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Zati Sıfatlar

Zati sıfatlar, Allah’ın zatına ait sıfatlardır, başka hiçbir canlıda bulunmaz.

 1. Vücut: Allah vardır ve yokluğu düşünülemez, var olmak için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur.
 2. Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur, hiçbir şey yok iken O yine vardı.
 3. Bekâ: Allah ebedidir, sonu bulunmaz, her şey yok olsa bile O yok olmaz.
 4. Vahdaniyyet: Allah tekdir ve benzeri yada eşi yoktur.
 5. Muhalefetün Li’l-Havadis: Allah sonradan yaratılanlara benzemez.
 6. Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendisidir. O hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.

Subuti Sıfatlar

Subuti sıfatlar, Allah’ın ebedi ve ezeli sıfatlarıdır.

 1. Hayat: Allah’ın yaşadığını belirten sıfattır ancak O’nun yaşamı, yaratılmışlarınkine benzemez sonsuz ve sınırsızdır.
 2. İlim: Allah her şeyi bilendir, bilgisi her konuya yeter.
 3. Sem’i: Allah her şeyi duyandır, O’nun duyması yaratılmışların duymasına benzemez.
 4. Basar: Allah’ın yaşana her şeyi gördüğü ve görmek için herhangi bir organa ihtiyaç duymadığını belirten sıfattır.
 5. İrade: Allah’ın istediği her şeyi dileyebileceği ve dilediğini yapabileceğini belirten sıfattır.
 6. Kudret: Allah’ın her şeye gücü yeter ve O’na karşı hiç kimse galip gelemez.
 7. Kelam: Allah’ın hiçbir kelimeye veya organa ihtiyaç duymadan konuşabilmesi.
 8. Tekvin: Evrendeki her şeyin yaratıcısı şüphesiz Allah’tır ve O’ndan başka yaratıcı yoktur.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir