Ateizm Hakkında Kısa Bilgiler
Diğer Dinler

Ateizm Hakkında Kısa Bilgiler

Ateizm, yaratıcı bir gücün evreni yarattığına, yoktan var ettiğine ve denetim altında tuttuğuna inanmayan düşünce akımıdır. Bir tanrının ya da tanrıların olduğunu, dinlerin varlığını kabul etmez, metafizik inançlara inanmayı reddederler. Ateizm sadece semavi dinleri (Yahudilik, İslamiyet, Hristiyanlık) değil Budizm, Hinduizm ve Şamanizm gibi inançları da reddeder. Ateistler tanrının olduğunu düşünmedikleri için tanrıtanımaz olarak anılmayı kabul etmezler çünkü olmayan bir şey inkar edilemez.

Ateizm bir inanç değildir, tanrının var olduğuna inanmadıkları için bunu kanıtlamak zorunda değillerdir. Dinlere karışmaz onları kendi inandıklarına inandırmakla uğraşmazlar.

Tanrıyı düşünebilmek tanrının var olduğunu kanıtlamaz, düşünebilmek yetsedi tüm fantastik karakterlerin de var olması gerekirdi derler. Ateistler iyi-kötü ayırdının yapılabilmesi için de tanrı inancının olması gerektiğini düşünmez bu fikri kabul etmezler. Onlara göre iyi ve kötünün ayrıştırılması bilimsel araştırmalarla ve insanın düşünmesiyle yapılabilir.

Freud ve Feuerbach gibi araştırmalar yapan insanlar, tanrı psikolojik ihtiyaçlar yüzünden insanlar tarafından yaratıldığını düşünmektedir. Politik olarak düşünen Engels ve Marks ise tanrının zengin kesimler tarafından yoksul halkı daha da ezmek için yaratıldığını düşünürler.

Ateizm Hakkında Kısa Bilgiler

Neden Ateist Olunur?

Ateistler kendilerinin tanrıyı ve dinleri merak eden, araştıran ve buldukları bilgileri akıl süzgecinden geçiren kişiler olduklarını düşünürler. Onlara göre evrendeki her şeyin incelenmesi sonucu, evreni yaratan ve bu düzeni kuran birinin olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu akımında hiçbir tanrıya inanmamak yeterli değil diye düşünen ateistler vardır. Bu düşüncede olanlar tanrıya inanmamak yetmez reddetmek de gerekir derler.

Çeşitleri

Ateizmin 4 çeşidi vardır; pozitif, negatif, teorik ve pratik ateizm.

Pozitif Ateizm: Güçlü olduğu düşünülen ateizmdir. Tanrı kavramını bile saçma bulurlar. Tanrının varlığının ihtimali bile yoktur, hem reddetme hem de olmadığını iddia etme vardır.

Negatif Ateizm: Zayıf olduğu düşünülen ateizmdir. Prensip olarak tanrının varlığının ihtimalinin olabileceğini düşünürler. Fakat tanrıya inanacak bir sebep bulamazlar. Varlığının kanıtlanamayacağını düşündükleri için de inanmazlar.

Teorik Ateizm: Gerekçeler sunarak tanrının varlığının olmadığını söylerler. Mantıksal, psikolojik, sosyolojik olarak gerekçeler sunarlar.

Pratik Ateizm: Tanrının varlığı ya da yokluğu onlar için hiçbir şey ifade etmez. Reddetmez ama ilgi de duymazlar.

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir