Cennetle İlgili Kuran-ı Kerimde Yer Alanlar
İslam Dini

Cennetle İlgili Kuran-ı Kerimde Yer Alanlar

Müslümanlar için kutsal kitap Kuran-ı Kerim’dir. İslam dinini, şartlarını ve bir müslümanın yapması veya yapmaması gerekenleri algılayabilmesi için asıl rehberdir. Bir çeşit yol göstericidir. Kuran-ı Kerim’in içerisinde birçok ayet ve sure yer almaktadır. Kutsal kitabın tamamlandığı zamana kadar müslümanlığın yayılışı ve yaşananlara da değinilmektedir. Hepimizin bildiği gibi bu son kutsal kitap yani Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed (SAV) aracılığıyla müslümanlar için gönderilmiştir.

Kutsal kitap dünyanın insanlar için bir sınav olduğunu ve bu sınavı layığıyla tamamlayanların ahirette güzellikler içerisinde olacağını vurgular çoğu kısmında. Tam bu noktada cennet ve cehennem kavramları ortaya çıkmaktadır. Dünya sınavı sonlanacak ve tüm kullar Allah’ın (C.C.) huzurunda toplanacaktır. O noktada kulların (insanlar ve cinler) amel defterleri açılacak ve bir kısmı cennete, bir kısmı da cehenneme gönderilecektir.

 

Cennetle İlgili Kuran-ı Kerimde Yer Alanlar

Cennetle İlgili Kuran-ı Kerimde Yer Alanlar

Cennet, Arapçada; gizlemek, örtmek, örtülü veya gizli kalmak şeklinde anlam bulmaktadır. “Cenne” kelimesinden gelmektedir. Kutsal kitapta değinilen kısımlar meâl yapanlar tarafından yorumlandığında türlü bitkiler ve ağaçlarla çevrili bahçe anlamı taşımaktadır. Küçüklüğümüzden itibaren bize anlatılan “Dünyadaki sınavımızı güzel bir şekilde tamamlarsak; her yeri güzel ağaçlarla kaplı, bolluk ve bereket içinde bir yere gideceğiz.” tarzı cümlelerle kafamızda canlanan görüntü gerçeğe dönüşecektir anlayacağınız. Cennet kelimesinin 147 ayette zikredildiği bilinmektedir.

Cennet kelimesinin yerine Kuran-ı Kerim’de şu isimlere de yer verilmiştir; El-Hüsnâ (karşılığı güzel alınacak), Daru’l-Ahiret (ahiret yurdu/toprağı), Daru’s-Selâm (esenlikler yurdu/toprağı), Darû’l-Karar (kalıcı toprak/yurt), Darû’l-Muttekin (takva sahiplerinin yurdu/toprağı), Darû’l-Mukame (kalıcı oturulacak toprak/yurt), Tuba, İlliyyun, El-Firdes ve Fadl (lütûf)’tur. Tüm bunlarla birlikte Kuran-ı Kerim’in hiçbir yerinde yalnızca müslümanların cennete gireceğine dair bir kısım bulunmamaktadır. Cennete gideceklerin belirli bir sınıfa veya kurala tabi olacağına dair de hiçbir ibare yoktur. Başka dine inananların cennete giremeyeceğine dair de hiçbir netlik yoktur.

Bu tür yanlış bilgileri edinmemek bir müslüman için önemlidir. Ameli iyi olan insanların, yani dünyada Allah’ın (C.C.) yasakladığı şeylerden kaçınmış ve emirlerine itaat etmiş olanların cennete gireceğine inanılmaktadır. Kuran’daki ayetler de bu şekilde yorumlanmaktadır. Cennetle ilgili Kuran-ı Kerimde yer alanlar genel olarak bu şekilde toparlanabilir. Cenneti ve anlamını tam olarak satırlara dökmek ve maddeler üzerinden tasvir etmek elbette mümkün olmayacaktır. Bu yüzden naçizane yorumlamamız bu şekilde olabilir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir