Diğer Dinler

Çin Dinleri; Konfüçyanizm

Teozm den sonra içindeki ikinci ve en önemli yerli din bu dinin başlatıcısı da Konfüçyüs. Kelime anlamı ise Üstat Kung dur. Bu dinin mensupları daha çok üst sınıflardır.  Yani işte sanatçı Bilgin şair iste sivil ve askeri bürokratlar ve imparatorluk ailesi falan. Günümüzde altı milyon kadar mensubu var ve bunlar çoğunlukla Çin’de Kore’de Vietnam’da ister Japonya Tayvan’da falan yaşıyorlar. Bu dinle şöyle değişik bir şey var ki örneğin ateist olan birisi aynı zamanda konfüçyanist olabilir.

Şimdi bu konfüçyanizm de kutsallık anlayışı nasıl bakalım. Ataların ve ataların ruhlarını tazim tapınma ve doğa güçleriyle harmoni içinde uyum içinde olmak en önemli kutsallık ifadesidir. Tanrı olarak Yüce varlık anlamındaki TİEN anlayışı çok çok önemli. O yaratıcı düzenleyici diğer yönetici kudrettir o hürmete layıktır makamı onun göklerdedir ve orada ikamet eder. Ahiret hayatıyla ilgili oradaki safhalarla ilgili herhangi bir bilgi vermemiş Konfüçyüs’ü anma oradaki hayatın iyi ve huzurlu olması bu dünyadaki hayatın bağlıdır demiş.

Çin Dinleri; Konfüçyanizm Kutsal Metinleri

Şimdi konfüçyanizm in beş klasik ve dört kitap dedikleri iki kategoride kutsal yazıları var. Bunlardan beş klasik Genel olarak Konfüçyüs’ün kendisinin de okudu işte hükümler çıkarttı ve yorumladığı kadim kitaplarda için eski metinlerdir.

Birincisi şarkılar kitabı

Ayin kasideleri, ritüel ilahileri, aşk şarkıları ve milattan önce yedinci yüzyıla kadar ki. Çin’de hüküm süren siyasilere söylenen politik şarkılar var Çin’in en eski şiir derlemesi olduğu kabul ediliyor.

İkincisi Tarih kitabı

Bunda da ilk dönem çoğu hanedan dönemine ait sözler fermanlar var.  Çin’in en eski tarihi kitabı.  Saray tarihçilerin tuttuğu ayetlerden meydana geliyor.

Üçüncüsü Bahar ve yüz kronikleri

Buda Lu devletinin on iki yöneticisinin idari görevleri o dönemlere ait günlük olaylar işte toplumdaki ahlaki bozulmalar hakkında bilgiler yer alır.Bunlar hakkında Konfüçyüs’ün eleştirileri değerlendirmeleri filan var.

Dördüncüsü Ayin kitabı

Ayinler dini törenler merasimler hakkındadır. İşte ayinin düzenlenmesi törende giyilecek kıyafetler uyulacak kurallar. Ayrıca Konfüçyüs’un talebeleri ile Erdem ve ahlak konularındaki diyalogları da var. Bu metinden özde iyi olan sözde iyi olan sözde ve eylemde de iyi olur.

Beşincisi Değişimler Kitabı

Günümüze kadar olan ulaştığına inanılıyor bu kitap daha çok böyle kehanet gibi uygulamalarda kullanılıyor. Ying yang prensibi de bu eserde sık dillendiriliyor.

Bunlardan ilki seçmeler.

Bu kitaptan Konfüçyüs’ün hayatı düşünceleri ve özdeyişleri var.   O öldükten sonra öğrencileri tarafından toplanmış ve yirmi bölümdür.

İkinci kitap büyük öğrenim kitabı buldu eğitim kitabı Konfüçyüs’ün üç gün ise ahlak siyaset ve eğitime dair görüşlerini içeriyor.

Üçüncüsü orta yol doktrini.

Bu kitaptan ki insanda tabiatta ve kaynatın tamamındaki Ahenk anlatılıyor. Gök ve insan ilişkileri insanlar arasındaki ilişki insanın sahip olması gereken ahlaki erdemler ne kadar su ve Tabiat konuları falan var bu kitapta.

Konfüçyanizm da Menciüs

Buda Konfüçyüs’ün en büyük takipçisi olan benziyorsun aynı isimdeki eseri ben sürüsü öldükten sonra talebeleri de ilerlemiş olurlar. Çin inançlarına bakacak olursak. Konfüçyüs başlatıcı olarak kabul ediliyor dedik peygamberlere değil de filozof ve bilgeler inanç var burada.

Alem TİEN’nin iradesiyle düzene sokulmuştur. Evrende hakim olan iki kutup var. Kıyamet anlayışı yok ölümden sonra hatalar olarak ibadet edilme beklentisi var. İyi yani şöyle atalara dua etmek ibadet olarak kabul ediliyor atalara saygı çok çok önemli konudur. Dolayısıyla akraba bağlarının aile bağlarının da canlı olması aynı şekilde ibadet kabul ediliyor. Evlerinin bir köşesinde atalara dua edecek yerler ayrılmıştır. Atalar kültü çok çok önemli yer tutuyor bu dinde.

İnsan yaratılışı itibariyle iyi bir varlıktır. Toplumda asıl olan dengeli düzendir. Bunun da temeli ailedir ve bunu korumak içinde erdemli, disiplinli, düzeni ve sevgiyi ve eğitimi merkeze almak gerekiyor.

İbadetlerini bakarsak konfüçyanizm’de ritüellerine ibadetler çok önemli bir yeri var. Burada amaç Erdemli insan olmak mükemmel insan olmaktır. Buda ritüelleri ve ibadetleri yerine getirmekle olur ayrıca iyi bir Devlet yöneticisi işte bütün bu ritüeller eksiksiz yerine getiren kişidir.

Çünkü konfüçyanizm in beş ilkesi var.

Beş idealleri ise; insaniyet, yardımseverlik, ibadet esasları, ana baba saygısı ,asli fıtrata bağlılık, karşılıklık dır.

5 İdeal Erdem sayesinde; cömertlik, mertlik,  ağır başlılık, doğruluk samimiyet, nezaket değerlerini ortaya çıkarır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Vacip Ve Farz Arasında Nasıl Fark Vardır?

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir