Çok Tanrılı Toplumlar
Diğer Dinler

Çok Tanrılı Toplumlar

Zaman içerisinde çoğalan ve gelişen insan nüfusu ile insanlar farklı dinleri ve inançları benimsemiş oldular. Kimi toplumlar semavi dinlere yönelirken kimi toplumlar putperest inanç sistemlerine benimsediler. Ve birden fazla tanrı benimsemeleri sebebiyle çok tanrılı toplumlar haline geldiler.

İnsan İslam fıtratını üzerine yaratılmıştır. Fakat çevresi ve ailesinin benimsediği inanç sisteminden koparak fıtratını terk etmektedir. Peygamberler aracılığıyla insanlar Allah’ın dinine davet edildiyse de zaman içinde, din üzerinde deformeler oluşmakta ve Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelinmektedir. Son peygamber olan Hz. Muhammed ile gönderilen İslam dinin artık bozulmayacağı ve hiçbir şekilde kıyamet gününe kadar hükümlerinin kaybolmayacağı açık bir şekilde kuranda bildirilmiştir.

Cahiliye dönemi toplulukları putperest topluluklardır. Fakat Hz. İbrahim’in soyundan gelenler hak din üzerinden vazgeçmemiş ve hanifliği benimsemişlerdir. Azgın bir kavim olan cahiliye dönemi insanları kendi elleriyle heykeller yaparlar ve bu putlara isimler vererek yaratıcı edinirlerdi. Mekke müşriklerinin başlıca Rab edindikleri iki büyük tanrıları vardı. Bunlar uzza ve menat adlı iki tanrı konumundaydı. İslam dinin tebliğ edilmesiyle putperest kavim olmaktan çıkıp hak din din olan İslam’ı benimsediler.

Çok Tanrılı Toplumlar

Tarihte Çok Tanrılı Toplumlar

Çok tanrılı toplumlar tarih içinde birçok coğrafyada rastlamak mümkündür. Başta cahiliye dönemi toplulukları bu grup içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ticaret yollarının geniş olduğu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması sebebiyle Ege Bölgesinde kurulan birçok medeniyette de çok tanrılı inanç sistemi mevcuttur.

Eski yunan ve eski mısır medeniyetleri ise benimsedikleri tanrıları ile çok tanrılı toplumlar arasında yer almıştır. Tanrının birliğini ve en yüce varlık olduğuna inan Orta Asya Türkleri ise Gök tanrı inancını benimsemekteydiler. İslam ile tanışmaları ile kitleler halinde hak dini benimsemeye başladılar. Zaman içinde İslam Medeniyetine sayısız hizmette bulundular.

Uzak Doğu toplulukları da çok tanrılı inanç sistemlerine sahip toplumlar arasında yer almaktadırlar. Hatta günümüze kadar bu inanç sistemlerini korumuşlar ve yaşamaya devam etmektedirler. Hinduizm, Budizm gibi isimler ile yaşamakta olan bu dinler daha çok felsefe kökenli dinler arasında yer alır. Kendi içerisinde bir sisteme bağlı olarak inanlarını etrafında toplamaktadır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir