Din Nedir? Önemi Nedir?
Din Kültürü

Din Nedir? Önemi Nedir?

Din nedir? Önemi nedir? başlığı altında ilk olarak inceleyeceğimiz din, kelime anlam olarak; ilahi bir yaratıcı merkezinde dayalı, toplumsal bir kurumdur. Genel olarak açıklamak gerekirse, toplulukların ilahi bir yaratıcıyı esas alarak sosyal ve kültürel etkileşiminde belirli emir ve yasakları doğrultusunda hayatlarını yaşamalarına izin veren ilahi kanunlar olarak adlandırılır. İslam’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’de din kelimesi tam doksan iki kez geçmektedir. Ayrıca üç ayette de değişik türevleri bulunmaktadır. İslamiyete göre dinler, hak dinler ve batıl dinler olmak üzere başlıca iki kısma ayrılır.

Din Nedir?

Hak dinler; Allah’ın göndermiş olduğu dinlerdir. Bu dinler sadece Allah’ın birliğine ve ona ibadet edilmesini işaret ederler. Semavi dinler de denilen hak dinler, Allah esası olduğu için Tevhid dinler adını da almaktadır. İnsanlar tarafından bir düşünce biçimi olarak çıkmış, Allah inancını esas olarak almayan dinlere batıl dinler denmektedir. İlk hak dini Hz. Adem ile gelmiş olan Allah’ın birliğini esas alan Tevhid dinidir. Son din Hz Muhammed’e vakıf olmuş, kitabı Kur’an-ı Kerim olan İslam  dinidir.

Din Nedir? Önemi Nedir?

Önemi nedir?

Din nedir? Önemi nedir? başlığı altıda inceleyeceğimiz dinin önemi konusunda, dinin varoluşu insanla birlikte doğmuştur. Bunun sebebi insanın düşünebilen zeki bir varlık olması ve yapılanların belirli kurallar çerçevesinde yapılarak ölümden sonraki hayatı esas almasıdır. İnsanlık tarihinin hiç bir döneminde dinden yoksun bir topluma rastlanmamıştır. Din insan doğasının gerekli bir ihtiyacıdır. insanın yaratılış amacını, yapılanlar sonucunda ne gibi cezalar ve ödüllerin beklediğini açıkça sunar. Din, insanları doğruya ve güzele yönlendirerek toplumların beraber mutlu, huzurlu ve barışçıl bir hayat geçirerek yaşamasına son derece olumlu katkılar sağlamıştır.

İnsanın sürekli aradığı iç huzuru bulmasına olanak verir. Düzenleyici ve disiplin edici bir olgu olduğu için medeniyetlerin gelişmelerine katkı sağlamıştır. İnsanları gizli duygularından alıkoyar ve sabretmeyi öğretir. Allah’ın her şeyi bildiğini ondan hiç bir şey saklanamayacağını bilen insan kuvvetli bir iradeye sahip olur. Din nedir? Önemi nedir? konusunda dinsizlik ise ahlak kavramını yıkarak çöküşlere ve hukuksuzluğa sebebiyet vermektedir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir