Dinde Zorlama Yoktur Hakkında
Din Kültürü

Dinde Zorlama Yoktur Hakkında

İnsanlık, ilim ve barışın dini olan İslam’da zorlama yoktur. İslam dininin gerekleri, insanın kendi hür iradesiyle bu dini benimseyerek iman etmesidir. Herhangi bir kimseye iman etmesi konusunda baskı uygulamak İslam dini çerçevesinde uygun görülmez. Bu konuda Bakara suresinin 256. Ayetinde görüldüğü gibi Le ikrahe fiddin ‘’ Dinde zorlama yoktur.’’ buyrulmuştur. Bu ayet Hüseyin Ensari’nin Hristiyan olan iki oğlunun, ekmek almak için Medineye geldiği vakit oğullarına ”Müslüman olmadan sizi göndermem.” demesi üzerine indirilmiştir.  Dinin tarifinde anlatıldığı üzere kişi kendi hür iradesi, hak ve özgürlükleriyle kabul ettiği bir ilahi yasalar bütünüdür. Dinde zorlama yoktur hakkında edinilen görüşler, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in sünnetlerinde yapılan araştırmalarla açıkça ortaya çıkmıştır.

Dinde Zorlama Yoktur Hakkında

Sadece Din Seçiminde Mi Zorlama Yoktur?

Hayır. Dinde zorlama yoktur hakkında ayet indiğinde bu konu aslında dinin farz edilmiş ibadetlerini de kapsar. Bu konu çok önemlidir çünkü dinde zorlama yoktur olgusu yanlış anlaşılmaktadır. Kimi kesimlerce namaz kılmayan, oruç tutmayan, kurban kesmeyen ve bunun gibi herhangi bir farz veya sünneti yerine getirmeyenler kafir olarak nitelendirilmektir. Bu son derece yanlış ve yasaklanmış bir yaklaşım çeşididir. Bu konu hakkında namaz kılmayanın hapse gireceği ve ömrü boyunca hapiste kalacağı gibi verilmiş fetvalar bulunmaktır. Herhangi bir emri yerine getirmenin hor görülmesi İslamca yasaklanmıştır ve bu gibi tutumlar insanı İslamdan uzaklaştırır.

Kişiye İslam Nasıl Kabul Ettirilmelidir?

Dinde zorlama yoktur hakkında gerekli bilgileri edinmiş ve bu konuda hassasiyet gösteren kişi İslam dinini anlayıp, kendi ilahi kanunları olarak benimseyebilecek kişiye İslam dininin barışçıl, hak ve adalet dini olduğunu anlatmalıdır. Hz. peygamber bir çok hadisinde; Allah’ın yanında en güzel, en hoş dinin İslam olduğunu, adaleti ve eşitliği buyurduğunu, kişinin zorlanarak değil, kendi hür iradesiyle İslama yönlendirilmesini dile getirmiştir. Zaten genel olarak hiç kimseye baskı altında inanç aşılanamaz. İslam, emir ve yasakları çerçevesinde kişiye tatlı bir dille anlatılmalı ve bu süreçte olabildiğince hoşgörülü olunmalıdır. Günümüzde genel olarak mantığı ile İslam dinini araştırmış olanlar bu dini benimsemiş ve İslam dinine geçmiştir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir