Din Kültürü

Dinlerdeki Farklı Gelenekler

Maddi ve manevi durum ve alışkanlıkların belirli bir zaman içerisinde toplumlarca kabul edilmesi ve bu durumlarda meydana gelen değişliklerin bütününe gelenek denmektedir. Zaman zaman örf ile karıştırılmaktadır. Çünkü örf, geleneklerin daha güçlü hal almış bir yapısıdır. Dinlerdeki farklı gelenekler pek çok insan için önemli bir merak konusu olmuştur. Pek çok farklı dinin bazı gelenekleri benzediği gibi çak ayrı geleneklere de rastlanmaktadır. Bu konularda dinlerin de bir etkisi olarak gelenekler çeşitli dinlere mensup bireylerin hayatlarını farklı şekillerde etkilemiş ve yönlendirmiştir. Günümüzde pek rastlanmasa da geçtiğimiz yüzyıla kadar gelinen tarihte, sadece insanları bireysel olarak değil devletler ve krallıkları da bu konuda etkilemiştir.

Dinlerdeki Farklı Gelenekler

İslamiyet Gelenekleri

İslamiyet gelenekleri genel olarak sosyal hayatın devamlılığı ve uyumunun sağlanması açısından büyük önem taşımakta ve teşvik etmektedir. İslami gelenekler toplumsal olarak asıl ve önemli bir konu olarak da toplumlar tarafından şekillenmiş durumdadır. Kanunun işleyemediği bütün olaylarda adaletin sağlanması için geleneklere başvurulmaktadır. İslamiyette gelenekler ikinci derece hüküm kaynağı olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca günümüzde uygulanan bir çok gelenek İslamiyette olmamasına rağmen Türk İslam toplumları tarafından kabul edilerek ve uygulanarak yaşanmaya devam etmektedir. İlk Türk dini inancı olan Şamanizm’den kalan bu gelenekler, eskiden beri sosyal olarak toplumları etkileyerek belirli bir inancı oturtmuş ve Türk İslam toplumları tarafından İslamiyet geleneği gibi yaşanmaya devam etmiştir. Ayrıca Şamanizm’den kalan nazar inancı gibi bazı geleneklerin pek çok hadiste bahsedildiği de görülmüş ve kabullenilmesi kolaylaşmıştır.

Hristiyanlık ve Musevilikte Farklı Gelenekler

Diğer dinlerden ayrı olarak Hristiyanlık’ta bilinen en farklı gelenek Noel kutlamalarıdır. Yılbaşı ve Noel birbirinden farklı olan iki durumdur. Çoğu kesimlerce bu durum karıştırılmaktadır. Noel kutlamalarında Hristiyanlar, Hz. İsa’nın doğum gününü kutlamaktadır. İnanışlarına göre Hz İsa’nın dirilişini kutladıkları Paskalya Bayramı olarak bilinen gelenekleri mevcuttur.

Yahudilerin gelenekleri ise çok farklılıklar gösterebilir. Peynirle eti, sütlü tatlılarla eti birlikte yemez ve bu gelenekte günah olarak kabul ederler. Et lokantaları ise peynirle birlikte ürün satışı yapmamaktadır. Birde geleneklerine göre tüm dinlerden farklı olarak ırk, Yahudilerde anneden geçmektedir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir