Dünyada En Yaygın Dinler
Diğer Dinler

Dünyada En Yaygın Dinler

Din, insanların kabul ettikleri ilahi bir yaratıcı temelinde, inandıkları ve kendi yaşayış tarzlarını ona göre belirledikleri ilahi kanunlar bütünüdür. Dünyada en yaygın dinler, inanan toplumların sayısına göre 1. sırada Hristiyanlık, 2. sırada İslam ve 3. sırada Hinduizm listede başlıca olarak yer almaktadır.

Hristiyanlık

Hristiyanlık tek tanrılı dinlerden birisidir. Yaklaşık olarak 2.1 milyar inanan sayısıyla en yaygın din konumundadır. Bu toplumlar çoğunlukla Amerika, Avrupa, Güney Afrika ve Avustralya’da bulunmaktadır. Katolik, Protestan ve Ortodoks olarak üç ayrı mezhebe ayrılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de de ifade edilen ve İslamiyetçe kabul edilen peygamberlerden Hz. İsa Hristiyanlık dinin peygamberidir. Kutsal kitabı İncildir.

İslam

Tek tanrılı dinlerden bir diğeri olan İslamiyet, günümüzde Dünyada en yaygın dinler sıralamasında 2. konumdadır. Ancak yapılan araştırmaya göre yaklaşık 2050 yılında Hristiyanlığı geçecek ve bu sıralamada birinci konumu alacaktır. Yaklaşık 1.3 milyar nüfusu olan İslam dini, Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika, Güneydoğu ve Batı Asya ile Balkanlar’da çoğunluk olarak topluluklara sahiptir. Kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim olan İslamiyetin peygamberi Hz. Muhammeddir.

Dünyada En Yaygın Dinler

Hinduizm

Hinduizm, Hindistan ve çevresinde yaygın olan, bilinen en eski ve mistik bir dindir. Merkezinde sevgi ve doğruluk yasaları vardır. Reenkarnasyon ve karma yasasına inanılan Hinduizm, yaklaşık olarak 1 milyar nüfusa sahiptir. Ne zaman ve kim tarafından kurulduğu bilinmemektedir.

Budizm

Genelde bir din olgusundan ziyade felsefi bir düşünce biçimi olarak görülür. Merkezinde reenkarnasyon, meditasyon ve farkındalık öğretileri vardır. Siddhartha Gautama Budizm’in kurucusu olarak kabul edilmiştir. Yaklaşık olarak 708 milyon nüfusa sahiptir.

Sihizim

Dünya’daki en büyük 5. din sayılan Sihizm, tek tanrılı dinlerden birisidir. 23 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Yaygın olarak Kuzey Hindistan’da görülen bu dinin takipçilerine Sih adı verilir. Merkezinde tek tanrı inancı olan bu dinde de reenkarnasyon inancı vardır.

Musevilik

Dünyada en yaygın dinler sıralamasında 6. sırayı Musevilik almaktadır. Tek tanrılı dinlerden en az nüfusa sahip olan Musevilik, yaklaşık olarak 14 milyon nüfusa sahiptir. En eski ilahi kaynağa sahip dindir. Dini hukuk ve vahiy inancı bakımından İslam’a benzemektedir. Kutsal kitabı Tevrattır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir