Din Kültürü, İslam Dini

Ehli Sünnet Ve Bid’at Ehli

Ehl-i sünnet dediğimizde Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) ve Ashabı-ı Kiramın ameli ve itikadi bağlılıklarına verilen isimdir. Ehl-i sünnete tabi olanlar Peygamber Efendimize olan sadakatlerini her şeyden üstün tutar ve yaşam biçimleri onun öğretilerine bağlar.

Ehl-i Sünnet ve Özellikleri

Ehl-i sünnet; tüm İslami uygulamalarını peygamber odaklı ve sünnete dayalı uygulamalarıdır. Bu uygulamaları şöyle sıralayabiliriz.

 • Peygamber Efendimize ve Ashab-ı Kirama olan sadakatin ve bağlılığın itikadi ve inanç aşamasındaki uygulamalar
 • Ayet-i kerime ve hadisi şerifler ile inanç dünyasını belirleyip harici yorumlamaları şahsi kanaatlerini kullanarak yapmazlar.
 • Ehli Sünnet alimleri fetva aşamasında asla Kur-an ve sünnetten kopmazlar. Çıkarılacak hükümler ve fetvalarda delil olarak Kur-an ve Sünnette delil ve kaynak ararlar.
 • Ehl-i Sünnete tabi olanlar sadece zahiri olarak bilinene değil ruhani inanışların varlığına da tabidirler. Onların özüne ve samimiyetine ehemmiyet verirler.
 • Temel prensip olarak bütünleşmeyi öngören Ehl-i Sünnet inancı ümmet birliği ve bütünlüğünü korur.
 • İnanç içerisinde kargaşa ve tefrikayı reddeder. Değişik inanç ve fırkaların uygulanışına fazla yüklenmez ve müsamaha gösterirler. Müslüman olduğunu söyleyen her kesime ılımlı yaklaşarak tekfir ilan etmezler.
 • Ehli Sünnet inancını başka inanç sahiplerine kabullendirmek için zor kullanmaz ve aşağılayıcı üsluba yeltenmezler.
 • Hiçbir şekilde ve koşulda diğer inanışların uygulamalarına ve yaşayışlarına bakıp ta etkileşim içine girmezler. Ehl-i Sünnete olan bağlılıkları sınanamaz derecede kuvvetlidir.
 • Ehl-i Sünnet Ashab-ı kiram içinde ayrımcılık gütmez ve hepsine sadıktırlar. Onlar hakkında kötü söz etmekten beridirler.
 • Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’e ve onun Ailesine ve Ashabına asla kötü söz etmezler ve buna müsamaha göstermezler.

Bid’at  Ehl-i ve Özellikleri

Bid’at ehli;  kaynak olarak kitabi sapmalara ve kendi yorumlamalarına bakarak Asrı Saadette yeri olmayan islami yaşam biçimini esas alan inanç biçimidir. Özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

 • Sahabe dönemine ait benzerlik taşımayan bir inanç sistemi ile yaşamlarını şekillendirirler.
 • Bid’at ehl-i zahiri naslara bağlılık gösterip ruhani bağlılığı önemsemezler.
 • Ayet-i kerime bütünlüğünün zahirisine mutabık olup batındaki manasına önem vermezler. Dalalete düşmeleri de bu sebeple meydana gelir.
 • Bid’at ehl-i  kendi aralarında da küfre düştüklerini yaftalayarak inancını zedelerler. Başka inançlara kötü itham ve karalama yaparak kendinden olmayanı dışlarlar.
 • Ehl-i Bid’at kendi dışındakileri tekfir olarak görmekte sakınca görmeyim onların katlini de mahsurlu görmezler.
 • Çok değişik kültür ve inançların etkisine girip şekillenen bid’at ehl-i  İslami yaşayışın dışında uygulamalara yönelmiştir.
 • Bid’at ehl-i Ashabı kiramın bazılarına küfrederek büyük bir sapkınlığa ve dalalete düşmüşlerdir.
 • Şer-i konularda sünnete ters düşerek ayeti inkar noktasına varırlar.
 • Dört büyük halifeye rıza göstermeyip küfre ve sapkınlığa düşerler.

Bid’at Ehl-i, yaptığı uygulamalar ve sapkın inanış tarzıyla kendini diğer inanışlardan üstün görerek çıkılmaz bir fikri hataya düşmüşlerdir. İslami kaynaklarını esas almayarak kendi fikri ve yapısal dönüşümlerini oluşturup dalalete düşmüşlerdir. Bu yüzden yüzyıllardır süre gelen mezhep kavgaları bitmemiş ve gittikçede çoğalmıştır.

Ehl-i sünnet, daima Peygamber Efendimizin yoluna, ona inan ve onun izinde yol tutmuş olanlara saygıda kusur etmeden tabi olanlardır. Kur-an, sünnet üzerine tutulan bu yolda daima özüne bağlılık üzerine yaşam sürerler.

Ehl-i sünnet tüm müslüman alemini kapsayan bir hak davadır. Daima doğru rehber ve doğru kaynakların takibiyle yaşam sürerler. Diğer sünnet üzerine olmayan inanışların gerçek dışı sapkınlıklarını uygun dille anlatmaya ve uyarmaya çalışmışlardır.

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir