Diğer Dinler

Hindistan’da Yaygın Dini İnanış Nedir ?

Hindistan, Çin’den sonra en kalabalık ikinci ülke olarak da bilinmektedir. Bu sayede birçok farklı dinden ve kültürden insana da ev sahipliği yapmaktadır. Hindistan’da birçok din bulunması kişileri Hindistan’da yaygın dini inanış nedir ? diye düşündürmektedir. Son yapılan sayımlara göre ülkenin % 80 gibi büyük bir kısmı Hinduizme inanmaktadır. Hinduizm’in 5000 bin yıllık bir geçmişi olduğu ve dünyanın en eski dini olduğu düşünülmektedir. Ülke içinde Hinduizm’den sonra İslam, Hristiyanlık, Sihist ve Budist gibi dini inanışlarda azınlık olarak yer almaktadır.

Hindistan’da Yaygın Dini İnanış Nedir ? Hinduizm Nedir ?

Hinduizm, kitabi ve peygamberi olmayan mistik bir din olarak bilinmektedir. Hindistan’da insanlar Brahman olarak bilinen yüce bir yaratıcıya inanmaktadır. Her şeyin Brahman’dan geldiğini ve ona geri döneceklerini düşünmektedirler. Tek tanrılı olmayan Hinduizm’de bilinen 3 tanrı vardır fakat insanlar yinede Brahman’ın tek olduğuna ve diğer tüm tanrıların onun şekil değiştirmiş hali olduğuna inanmaktadır. Hinduizm dininde sıklıkla duyulan tanrı isimleri şunlardır:

-Brahman: Evrenin yaratıcısı olarak bilinmektedir. İnsanlar Brahman’dan geldiklerine ve ona geri döneceklerine inanmaktadır.

-Vişnu: Bu tanrının evreni bir denge ve ahenk içinde tutuğuna inanılmaktadır. İnanışa göre Vişnu’nun, karşılaşılan durumlara göre farklı şekillerde kendini gösterdiği düşünülmektedir. Lakşimi, Krişna,Rama ve Sarasvati gibi birçok farklı avatarı bulunmaktadır.

-Şiva: Şiva, yıkım tanrısı olarak bilinmektedir. İnsanlar evrenin zaman zaman Şiva tarafından yok edildiğine ve Brahman tarafından yeniden yaratıldığına inanmaktadır. Döngüsellik faktörü, Hinduizm inanışında, büyük önemi olan bir imgedir.

-Ganeşa: Şans getiren, engelleri ortadan kaldıran ve tüm yolları açan tanrı olarak bilinmektedir. Ganeşa, insan vücudu üzerine fil suratı olarak betimlenmektedir.

Hinduizm’de gelen herhangi bir kitap bulunmamaktadır. Fakat nesilden nesle aktarılarak, günümüze kadar gelen Kutsal Vedalar adı ile bilinen öğretileri bulunmaktadır. Hakikat, Brahman, drahma, mokşa, Atman, ruh göçü ve ahimsa gibi kavramlar, Kutsal Vedalara örnek olarak gösterilmektedir.

Hinduizm’de, Rişi’ler tanrı ve insanlar arasında köprü kurabilen peygamberlerdir. Fakat bu inanışta peygamberlik anlayışı farklıdır, peygamberler tanrı tarafından seçilen özel kişiler olarak değil, erilen bir tecrübe olarak görülmektedir. Hinduizme göre, ruh göçü yaparak olgunlaşmış kişilerin, yeterli tecrübeye ulaşmış kişilerin tanrı ile iletişime geçeceğine ve tanrısal hareketleri insanlara ileteceğine inanılmaktadır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir