İlahi Kitap Gönderilen Peygamberler
Diğer Dinler

İlahi Kitap Gönderilen Peygamberler

İlahi kitap, Allah’ın Cebrail vasıtasıyla emir ve yasaklarını bildirdiği kitaplardır.

Resul ve Nebi Nedir?

Resul: Kendisine kitap gönderilen peygamberdir.

Nebi: Kendisine kitap gönderilmeyip kendinden bir önceki kitap indirilen peygamberin dinini devam ettiren peygamberdir.

Suhuf Nedir?

Küçük toplulukların ihtiyaçlarına cevap vermek için indirilen birkaç sayfadan oluşan risaledir. Peygamberlere gönderilen suhuflar şu şekildedir:

 • Hz. Adem, 10 sayfa
 • Hz. Şit Aleyhisselâm, 50 sayfa
 • Hz. İdris Aleyhisselâm, 30 sayfa
 • Hz. İbrahim Aleyhisselâm, 10 sayfa

Kitap Nedir?

Sahife İndirilen Peygamberler

 • Hz. Adem (As.)10 sahife
 • Hz. İbrahim (As.)10 sahife
 • Hz. Şit (As.) 50 sahife
 • Hz. İdris (As.)ise 30 sahife

Kendilerine Kutsal Kitap İndirilen Peygamberler

 • Hz. İsa (As.) İncil
 • Hz. Musa (As.) Tevrat
 • Hz. Davut (As.) Zebur
 • Hz. Muhammed (As.) Kuran-ı Kerim indirilmiştir.

İncil

Dört büyük ilahi kitaptan ilki olan İncil, Hz. İsa’ya gönderilmiştir. Hz. İsa vasıtasıyla İsrail oğullarına gönderilmiştir. İncil; müjde, yol gösterici, öğretici gibi anlamlara gelmektedir. Hz. İsa’nın peygamberlik süresinin kısa olması ve yaşadığı zamanın olumsuz koşulları İncil’in kitap haline getirilmesine imkan tanımamıştır. İncil’in en erken yazılıp kitap haline geldiği süre yaklaşık olarak 70 yıl sürmüştür. Bu yüzden kutsak kitap İncil’e insan yorumları karışmış ve İncil’in orijinalliği bozulmuştur. Kuran-ı Kerim, İncil’i kabul eder, ancak İncil’in bozulduğunu ayetlerde dile getirir

 

İlahi Kitap Gönderilen Peygamberler

Tevrat

Dört büyük ilahi kitaptan ikincisi olan Tevrat, Hz. Musa’ya indirilmiştir. Hz. Musa aracılığı ile İsrail oğullarına gönderilmiştir. Tevrat; şeriat, sözleşme, kanun, öğreti gibi anlamlara gelir. İsrail oğulları yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı Tevrat’ı tam olarak koruyamamışlardır. Tevrat’ın üç meşhur nüshası vardır:

 1. Yahudilerin ve Protestanların kabul ettiği İbranice nüshadır.
 2. Roma ve Doğu kiliselerinin kabul ettiği Yunanca nüsha.
 3. Samirelerin kabul ettiği Samirice nüsha

Zebur

Dört büyük ilahi kitaptan üçüncüsü olan Zebur, Hz. Davud’a gönderilmiştir. Zebur, İndirilen dört büyük ilahi kitaptan en küçüğüdür.  Museviler tarafından dini törenlerde okunan Zebur’un sonradan insanlar tarafından eklenmiş 151. Kısmı Yahudiler tarafından kabul görmez. İslamiyet’te Zebur’un da diğer üç büyük kitap gibi bozulma yaşadığına inanılır.

Kuranı Kerim

Dört büyük ilahi kitaptan dördüncüsü ve sonuncusu olan Kuranı Kerim, Hz. Muhammed vasıtasıyla indirilmiş, bozulmadan varlığını koruyan tek büyük kitaptır. Ayet, ayet inmiş ve Kuranı kerimin tamamen inişi 23 yıl sürmüştür.İlahi kitabın inmeye başladığı andan itibaren ezberlenmeye ve yazılmaya başlanması günümüze kadar bozulmamasını etkileyen en önemli faktörlerdendir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir