Din Kültürü, İslam Dini

İlk Peygamber Kimdir ?

İlk Peygamber Kimdir? Peygamber sözcüğünün etimolojik kökeni Farsçadır. Pegam-ber ve peyam-ber kelimesinden türemiştir. Farsça kökenli bu sözcüğün anlamı haber getiren karşılığını taşır. Eski Türkçede ise peygamber sözcüğünün karşılığı yalvaçtır (yalavaç). Peygamber sözcüğü erken dönem Türkçesinde, Farsçadan dağarcığımıza girmiş ve yerleşmiştir.

Kur’an’da ve hadislerde peygamber sözcüğü yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de peygamber sözcüğünün karşılığı olarak nebi, resül ve mürsel kelimeleri, peygamber gönderildiğini ifade etmek için; irsal, ictiba ve ıstifa köklerinden kelimelerle kullanılır. Nebi ise sözlükteki anlamıyla haber veren, haber ileten, mertebesi yüksek kişi yolu açık seçik olan anlamlarına karşılık gelmektedir. Resul’ün kelime anlamı ise Allah’ın yarattıkları arasında elçilik yapan melekler anlamında kullanılmaktadır.

İlk peygamber kimdir? sorusuna verilecek yanıt ise yine Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. İlk peygamber kimdir? sorusunun cevabı Kur’an’da belirtildiği üzere Hz. Adem’dir. El-Bakara 2/30-38, Âl-i İmrân 3/33 ve Taberî, 541 ayeti kelimelerinde yer aldığı göre, Hz. Adem cennette eşi ile birlikte iken ilk günahı işlemesi sonrasında dünyaya gönderilmiştir. Ardından rabbinin buyruklarını yerine getirip tövbe etmiştir. Tövbesinin Allah tarafından kabul edilmesinden sonra yine Allah tarafından seçilen kişi haline gelmiştir.

İlk Peygamber Kimdir ? Hz. Adem’in Yaratılışı

Hz. Adem’in yaratılışı Tevrat ve Kur’an da anlatılmaktadır. Tevrata göre ilk insanın yaradılış hikayesi iki ayrı metinde farklı şekillerde anlatılmaktadır. Ruhban metni adı verilen metin birinci hikayeyi içermektedir. Bu hikayeye göre insan yaradılışının altıncı gününde daha öncesinde yaratılanlardan farklı olarak tanrıya benzer surette dişi ve erkek olarak yaratılmıştır. Yahvist metin adı verilen ikinci metinde ise, önce erkeğin yaratıldığı ardından erkeğin kaburga kemiğinden kadının yaratıldığı aktarılmaktadır. İlk insan (erkek) Tanrı tarafından yerin toprağından yaratılmış ardından hayat nefesi burnuna üflenmiş ve böylece canlı bir varlık olmuştur. Yüce kitabımız Kur’anı Kerim’e göre ise Hz. Adem’in yaratılış biçim diğer insanların yaratılış biçiminden farklıdır. Al-i İmran Suresinin 59. ayetinde yaratılış bakımından İsa’nın durumu Adem’e benzer; Allah Adem’i topraktan yarattı sonra ona ol dedi ve oluverdi şeklinde aktarılmaktadır. Al-i İmran Suresinin 59. ayetinden de anlaşılacağı üzere bu iki peygamberin yaratılışlarında olağan üstülük vardır. Şüphesiz ki bu durum yüce Allah’ın takdiridir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir