İslam Dini

İman Nedir, İmanın Şartları Nelerdir?

İman, bir şeye kalben inanmak, sorgulamadan, incelemeden doğruluğunu tasdik etmektir. İslam’da iman, peygamberin Allah(c.c.)’den getirdiği emir ve yasaklara, hak dinin İslam olduğuna inanmak, kalben sahiplenmektir. Bir hadiste Hz. Muhammed(s.a.v.)’in imanı şu şekilde anlattığı bilinmektedir:

“İman; Allah’a, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır.” (Buhârî, “İman”, 37)

İman etmek, kişiyi kurtuluşa erdirecek noktadır. İslam’a iman eden insan mümin konumundadır. Mümin, kalbiyle iman eder ve İslam’a hür iradesi ile boyun büker. Kalben içinde İslam’a bağlılık hissetmeyen fakat dili ile Müslüman olduğunu söyleyen kişi imanlı sayılmaz. Allah’ı ve gönderdiklerini akla uygunluğu için kabul etmek doğru değildir. İman hiçbir aracı olmadan doğrudan gerçekleşmelidir.

İman etmek Allah katında sevaba nail olma sebebi iken bunun kalben yapılmıyor oluşu sevap kazandırmamaktadır. Hakiki iman sorgusuz, bir dayanağa bağlanmadan Allah(c.c.)’ı ve dini İslam’ı kabul etmek, kalben tasdik etmek ile olur.

İmanın Şartları

  • Allah(c.c.)’a İman

Allah(c.c)’a, varlığına, birliğine, doğmuş ve doğrulmamış oluşuna, yoktan var olduğuna ve yoktan var ettiğine, sonsuz olduğuna inanmaktır. Allah’a inanmak gönderdiği hak dini de kabul etmektir.

“De ki, göklerin ve yerin rabbi kimdir? De ki Allah’tır.” (Ra’d Suresi, 16)

  • Peygamberlere İman

Allah’ın insanlarda elçiler seçtiğine, peygamberlerin sadık, güvenilir, günahtan masum olduğuna inanmaktır. Gönderilmiş bir peygamberi bile kabul etmeyen kişinin imanı eksiktir, kafir sayılır.

“Bütün Peygamberlere iman edip, hiçbirini diğerinden ayırmayanlar Allah’ın mükafatına kavuşacaktır.” (Nisa, 152)

  • Kitaplara İman

Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.), Hz. Davut(a.s.) ve Hz. Muhammed(s.a.v.)’e gönderilen kitaplar ve diğer peygamberlere gönderilmiş olan ayetlere inanmaktır. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’an-ı Kerim’in hak kitaplar olduğuna fakat Kur’an’dan önceki kitapların insanlar tarafından tahrif edilmiş olduğuna inanmaktır. Allah tarafından Kur’andan önceki kitapların geçersiz sayıldığını kabul etmektir.

“Onlar, sana indirilene (Kur’an-ı Kerim’e), senden önceki indirilen kitaplara iman ederler.” (Bakara, 4)

  • Meleklere İman

Meleklerin, Allah’a itaat eden, nurani ve güçlü kulları olduğuna, usanmadan yorulmadan Allah’a kulluk ettiklerine  inanmaktır. Cinsiyetlerin olmadığını ve çoğalmadıklarını kabul etmek ve yaptıkları işleri beğenmektir.

“Asıl iyilik; Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, nebilere inanmaktır.” (Bakara, 177)

  • Ahiret Gününe İman Nedir 

İnsanların öldükten sonra kıyamet günü dirileceklerine, sorgulanacaklarına, Müslüman kulların cennete, kafirlerin cehennneme gideceğine inanmaktır. Hesap ve mizanda yapılan işlerin, dünyadaki hayatın sorgulanacağını kabullenmektir.

“Onlar ahirete kesin bir kanaatle inanırlar.” (Bakara Suresi, 214)

  • Kaza ve Kadere İman Nedir 

Allah’ın, insanın yapacağı şeyleri bilip yazması ‘kader’, zamanı gelince bu yazılanların insanlar tarafından tercih edilerek gerçekleşmesi ise ‘kaza’dır. Kaderin yazılı olduğuna, insanın cüzi iradesi ile seçim yaptığına ve zamanı geldiğinde kazanın gerçekleştiğine iman etmek gerekir.

Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.” (Ahzab, 38)

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir