Din Kültürü, İslam Dini

İmanın Çeşitleri Nelerdir?

İmanın çeşitleri nelerdir sorusu birçok Müslümanın aklına takılan bir sorudur. İmanın çeşitlerini anlayabilmek için öncelikle imanın ne olduğu üzerinde durulması gerekmektedir. İman bir şeyi kabul etmek manasındadır. İslamiyet’te imanın gerçekleşebilmesi için kalbimizce inandıklarımızı dilimizin söylemesi; dilimizin söylediklerini kalbimizin kabul etmesi gerekmektedir. Öyle ki diliyle inandığını söyleyip aslında inanmayan kişiler münafık olarak değerlendirilmektedir. Nisa Suresi 145. Ayette “Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.” Denilerek münafıklığın fena bir durum olduğuna vurgu yapılmıştır.

Hz. Mevlana’nın şu sözü imanın önemini vurgulamaktadır. Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.” Burada da iman olmadığı sürece insanın nefsine yenileneceği ve bu noktada aklın bile yeterli olamayacağı anlatılmaktadır. İmanın çeşitleri nelerdir sorusunun cevabı icmali iman ve tafsili iman olmak üzere iki çeşittir.

İcmali İman

İcmali iman İslam dinini seçen bir kişinin her şeyi toptan kabul etmesi manasına gelmektedir. Konuyu örneklendirmek gerekirse yıllar boyunca Hristiyan veya başka bir dine mensup bir kişi İslamiyet’i benimsemiş ve Müslüman olmaya karar vermiş olabilir. Burada ilk kabul etmesi gereken nokta Allah’ın varlığı ve birliğidir. İkinci olarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) O’nun elçisi olduğunu kabul etmesi gerekmektedir. Bu noktada İslam’la şereflendirilen bir kişi Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olur. İslam’ın gerekliliklerini toptan kabul etmiş sayılır.

Tafsili İman

Müslümanlığı seçen bir kişi zaman geçtikçe her şeyi detaylarıyla öğrenerek İslami bilgilerini olgunlaştırır ve İmanın çeşitleri nelerdir sorusunun cevaplarından olan tafsili imanda bu kişi bütün haramları, helalleri, farzları, sünnetleri, buyruk ve yasakları öğrenir. Her şeyi ayrıntılarıyla öğrenerek, günlük yaşamını ona göre düzenler. Oturuşu kalkışı, selam alıp verişi, konuşmasını İslam’ın gerektirdiği şekillerde düzenler. Bu şekilde hem kendi imanını kuvvetlendirmiş olur hem de örnek bir Müslüman olma yolunda ilerler. Tafsili imanın üç derecesi bulunmaktadır. İlk derecede icmali iman; yani Allah’ın varlığına birliğine, Hz. Muhammed’in(s.a.v.) O’nun elçisi olduğuna iman ve ahiret gününe iman yer almaktadır. İkinci derecede İmanın altı şartı yer almaktadır. Bunlar; Allah’a, meleklere, kitaplara, kaza ve kadere, peygamberlere ve ahiret gününe imandır. Üçüncü derecede ise Hz. Muhammed’in hadis ve sünnetleriyle bize ulaştırdığı bütün hükümlere ve esaslara inanmak yer almaktadır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir