İslam Dinince Büyük Günah Sayılan Tutum ve Davranışlar
İslam Dini

İslam Dinince Büyük Günah Sayılan Tutum ve Davranışlar

Allah’ın koyduğu emirleri yerine getirmemek ve yasakladığı şeyleri yapmak İslam dininde günah olarak adlandırılmaktadır. İslamiyeti kabul eden herkes bu emir ve yasakların muhattabıdır yani bunları uygulamakla mükelleftir. Bu yükümlülüklerin 8 çeşidi olmakla birlikte yapılmaması gerekenler bunların 3’ünü oluşturur: haram, mekruh, müfsid.

Günah

Büyük günahlar, yanlış inanç, dinden çıkma, toplumsal huzursuzluğa, bozgunculuğa, sapmaya, işleyenin dünyada ve âhirette ceza görmesine yol açan büyük suçlar ve davranışlardır. Şüphesiz ki İslam’a göre en büyük günah Allah’a şirk koşmak, Allah’ı inkar etmektir. Kur’an da Allah, şirkin affedilmeyecek bir günah olduğunu belirtmiştir.

İslam dinince büyük günah sayılan tutum ve davranışlar belirli ölçülerde bireye ve topluma zarar verdiği için günah sayılmıştır. İnsanların yararına olan şeyleri yapmak nasıl hayırlı ise insanlığa zarar verecek faaliyetlerde bulunmak da o derece sakıncalı ve günahtır.

En büyük günahlar arasında günahı bilmemek de vardır. Günahı bildiği halde bunu ibadet olarak gerçekleştirmek de büyük günahlar arasında sayılmaktadır. Vazifeyi bilmemek, bildiği halde tembellik edip yapmamak da bunlar arasındadır.

İslam Dinince Büyük Günah Sayılan Tutum ve Davranışlar

Büyük Günahlar

 • Allah’a şirk koşmak
 • Adam öldürmek
 • Hırsızlık yapmak
 • Yalancı şahitlik
 • Ana-babaya itaatsizlik
 • Sihir ve büyü yapmak
 • Faiz Yemek
 • Yetim ve öksüze zulmetmek
 • İftirada bulunmak
 • Kibirlenmek
 • Zina yapmak
 • İçki içmek
 • İntihar etmek
 • Adaletsizlik

Yukarıda saydığımız günahlar dışında daha bir çok büyük günah vardır. Görüldüğü üzere büyük günah olarak adlandırılan günahlar toplum huzurunu kaçıran, insanlığa zararı dokunan davranışlardır. İslamda büyük günah sayılan tutum ve davranışlar ahirette cezalandırılacaktır.

İşlediği günahtan, takındığı tavırdan, yaptığı davranıştan pişman olan insanlar için ölene kadar tövbe kapısı açıktır. Allah ahirette dilediği kulunun tövbesini kabul eder, şefaate mazhar olmasına izin verir. Yine Allah dilediğini günahı ölçüsünde cezalandırır. Kalbinde inancı olarak ölen insanlar cezalarını çektikten sonra cennete girer.

İslam dinince büyük günah sayılan tutum ve davranışlar dışında günah işlenmesi İslam’da hoş karşılanmamaktadır. İslam sevgi, rahmet, merhamet, barış dinidir. İnsanların sevgi, saygı çerçevesinde barış içinde yaşayabilmesi için de herkesin birbirine karşı hoşgörülü olması günah işlemekten, harama bulaşmaktan kaçınması gerekir. İnsanın aklı ve mantığıyla doğrudan, güzelden uzaklaşmaması, hak ve hukuk gözetmesi gerekir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir