İslam Dini

İslam Dininin Gayesi

İslam bize yaşama amacımızı, bu dünyaya geliş sebebimizi öğretir. Allah’a karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülükleri, helali, haramı öğretir. İyiyi, güzeli bizlere tanıtarak yanlışın, kötünün ne olduğunu göstererek iyiye ulaşmamızı ister, iyiliğin yollarını gösterir. İslamda gaye, insanı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmaktır. İnsanın bu mutluluğa erişmesi için de insana doğru yolu kendisi göstermektedir.

İslam insanı ruhen yükselterek, ahlaki yönden olgunlaştırır, insanları birbirine saygılı olmaya davet eder. Toplumdaki sorumluluklarımızı, uymamız gereken kuralları belirleyerek huzur içinde yaşamı sağlamak ister. İnsana düşen görevde İslam’ın çizdiği rotada yürüyerek, kurallara uyarak hakikate ulaşmak, mutluluğa erişmektir.

Hz. Adem(a.s.)’in dünyaya gelişinden kıyametin kopacağı ana kadar Allah, insanların doğru yoldan sapmamasını, doğruluğu, adaleti gözetmesini istemiştir. Allah’ın koyduğu kurallardan dışarı çıkmayan, Allah’a karşı yerine getirmesi gereken ibadetlerde eksikler bulunmayan insan gerçek mutluluğa, sonsuz cennete erişecektir. İşte İslamın temel gayesi, tüm insanların bu güzelliğe kavuşmasıdır. Allah dini herkes için göndermiştir, kurallarını herkese bildirmiştir. İslam’ı seçen, İslam nuru ile nurlanan ve İslam’ın sorumluluklarını yerine getiren insan bu gayeye ulaşır ve cennet bahçelerinden kendine yer edinir.

İslam Tüm İnsanların Mutluluğunu İster

İslam kolaylık dinidir ve hiçbir zorlama yoktur. İslamda gaye, insanların kendi rızaları ile doğruyu, hakikati tercih etmeleridir. İslam’ın getirdiği tüm hükümler akla, mantığa uymaktadır ve düşünen, sorgulayan insan elbet hakikati görecek ve yüzünü İslam’a dönecektir. İslam insanların cehenneme gitmesini istemez, cenneti kazanmalarını ister.

İnsan ahirette hesap vereceğini, dünyadaki her hareketinden mes’ul olacağını unutmamalıdır. Ahirette mutluluğa erişmek için de dünyada çalışıp çabalamalıdır. İnsanlara karşı hoşgörülü olmak, iyiliğe dönmek, helal işler üzere olmak, hakkı gözetmek, çevreyi ve diğer canlıları korumak insanın dünyada yapacağı güzel davranışlardır. İslamda gaye de insanları bu güzel davranışlara yönlendirmek, toplumsal mutluluğu sağlamaları için işler yaptırmak, yaratılışında var olan içindeki güzelliği ortaya çıkarmaktır.

İnsan ancak ve ancak dünyaya geliş amacını daima hatırlayarak, ahiret günü vereceği hesabı düşünerek, iyilikten uzaklaşmayarak İslam’ın amacına uygun işler yapar ve hakikate ulaşır. Hakkı gözeten, haramdan sakınan, tevhid inancı üzerine olan, daima iyilik yapan ve şerden, şirkten, şeytandan uzak duran insanlar dünya ve ahiret mutluluğuna erişecek ve sonsuz cennete kavuşacaklardır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir