İslamiyetin Yayılmasına Katkısı Olanlar
İslam Dini

İslamın Yayılmasına Katkısı Olanlar

İslamın yayılışı zorlu bir süreçten geçerek olmuştur. Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldikten sonra tebliğ görevi gizli gizli yapılmış, Mekke’nin putperest halkından bir süre İslam dini saklanarak yaşanmıştır. Kureyş kabilesi İslamın yayılmasını önlemek için komplo teorileri kurmuştur. Hz. Muhammed ve ilk inananlardan İslamın yayılmasına katkısı olanlar sürekli işkence görmüştür. Mekke’nin ticaret yapılan bir şehir olması, sürekli farklı şehirlerden ve ülkelerden insanların buraya ticaret ve Kabe’yi ziyaret için gelmesi İslam’ı daha çok insana anlatabilme fırsatı sunmuştur. İslamın yayılması bulunulan şartları iyi kullanmak, her türlü işkenceye karşı direnmek ve daha çok insanı İslama çağırmakla olmuştur.

Arap Toplumunda İslamın Yayılmasına Katkısı Olanlar

İslam dini yıllarca eziyet ve işkencelere rağmen Mekke’de yaşanmış, daha çok insana tebliğ edebilmek için çalışılmıştır. Bu dönemde gelen ayetler inananlar tarafından kabul görüyor ve uygulanıyordu. İslam’ın doğru şekilde yaşanması, gelen ayetlerin insanların kalbine dokunması insanları İslama teşvik ediyordu. Aradan geçen zamandan sonra Medine’ye hicretin gerçeklemesi de İslamın yayılmasına katkısı olanlar arasındadır. Hicretten sonra muhacirler ve ensarlar birbirine destek çıkmış, İslamı yaşayan insanlar bir nebze de olsa rahat bir nefes almıştır.

İslamiyetin Yayılmasına Katkısı Olanlar

Türklerde İslamiyetin Yayılışı

İslam dinine büyük bir inançla bağlı olan Arap ordularıyla, Türkler savaşlar esnasında karşı karşıya gelmiştir. Nitekim Talas Savaşı’nın gerçekleşmesi Türk-Arap mücadelesinin yerini dostluğa bırakmasını sağladı. Türkler, Araplarla iş birliği yapıp barış ortamında İslamiyeti tanımış ve benimsemiştir. Türklerin İslamiyeti kabul etmesi bölgede İslamın yayılma hızını arttırmıştır. 10. yüzyılda ilk Müslüman Türk devletleri kurulmuş, 11. yüzyılda gerçekleşen büyük göç Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır.

İslamın Yayılmasında Etkili Olan Şahsiyetler

Türklerde İslamın yayılmasına katkısı olanlar İslami ilimleri bilen dervişler ve alimler olmuştur. Bu alimler Hacı Bektaşi Veli, Ebu Hanife, Maturidi, Şafii, Ali Er Rıza, Ahmet Yesevi, Hacı Bayram Veli, Mevlana, Yunus Emre gibi önemli isimlerdir. Hadis, fıkıh, tefsir gibi alanların yanı sıra tasavvufla ilgilenenleri de olmuş, öğrendikleri tüm bilgileri dünyaya aktararak İslamın benimsenmesine katkı sağlamışlardır. Yazdıkları eserleriyle de gelecek nesillere bilgilerini aktarmışlardır.

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir