İslamiyet ve Modern Dünya
İslam Dini

İslamiyet ve Modern Dünya

Özellikle son 200 yılda dünyada Batı medeniyetlerinin kültürel ve zihinsel taarruza geçmesiyle İslam dünyası bazı zorluklarla karşılaşmıştır. Modern dünya ve İslamiyet karşı karşıya gelmekte ve çatışma yaşamaktadır. İslam’ın temel yapı taşlarını zedelemesi, Müslümanların özellikle genç Müslümanların zihinlerine girerek karmaşa yaratması İslam dünyasında ciddi tehlike oluşturmaktadır. Tüm toplumlar her ne kadar kendi bağımsızlıklarını elde etmiş olsalar da modern düşünce sistemi altında insanlığa empoze edilen felsefik, ahlaki, siyasi, sosyal düşünceler Müslümanları da etkisi altına almaktadır.

Algılarında karmaşa yaşayan Müslümanlar, bazı psikolojik bunalımlara kapılıp yaşam gayelerini unutuyor, ait oldukları İslami yapıdan uzaklaşıcı yaşayışlara kapılıp gidebiliyorlar. Müslümanları da etkisi altına alan bu modern dünya algısı insanları günlük yaşamdan, sorumluluklarından, hayattaki konumlarını sorgulamaktan uzaklaştırıyor.

İslamiyet ve Müslümanlar bir zamanlar barışın, aydınlığın ve ilimin simgesi sayılırdı. Günümüz modern dünyada ise İslamiyet karmaşa, geri kalmışlık, terör gibi sorunlarla bir arada anılarak Müslümanların akılları karıştırılmaya ve diğer insanların İslama nefrete bakması sağlanmaya çalışılmaktadır.

İslamiyet ve Modern Dünya

Modern Dünya ve Gençler

Modern dünya gençlerin zihinlerine girerek maneviyatı büyük oranda geride bırakmaya çalışıyor. Müslümanları özellikle gençleri etkisi altına alarak İslamı yaşamdan uzaklaştırmayı, tevhit inancını unutturmayı, akılları bulandırmayı hedefliyor. Gençlerin bu oyunlara kanması ve İslamiyet ve modern dünya arasında büyük bir çıkmazda kalması hiçte zor olmuyor. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Genç Müslümanlar modern dünyada karşılaşacakları bu tuzaklara karşı tavırlarını İslami hükümlere dikkat ederek alacaklardır. Karşılaştıkları şartları İslami görüşlerin merceğinden geçirecek, akıl ve mantık dışında kalan, Müslümanlığa aykırı olan yaşayışlardan uzak durmaya çalışacaklardır.

Müslümanın Modern Dünya İmtihanı

Modern dünya ve İslamiyet zıtlığı Müslümanların modern dünyaya meydan okuyup kendilerini bu savruluştan kurtarması gerektiğine bir işarettir. Modernizmin saldırılara karşılık verebilmek için her Müslümanın İslami öğretilere hakim olması, örf ve adetlerine, geleneksel yapısına sıkı sıkıya bağlanması gerekmektedir. Yaşanan her dönemde insanlar sorunlarla karşılaşmıştır ve bir Müslüman bu sorunları ancak İslami hükümlerle atlatacaktır. İmanın kuvvetini muhafaza ederek, ahlaksızlığa düşmeden modern dünyada ayakta kalmak için İslam söyleminden, Kur’an yolundan, sünnetin izinden ayrılmamak gerekir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir