İslamiyetin Yayılışı
İslam Dini

İslamiyetin Yayılışı

Hz. Muhammed’e 610 yılında ilk vahyin gelmesiyle İslamiyet ortaya çıktı. İslamiyetin ortaya çıktığı Arap topraklarına o zamanlarda putperestlik hakimdi, köle ticareti yapılıyor, put satışından gelir elde ediliyor, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Bu yüzden  İslamiyet öncesi döneme cahiliye dönemi denilmişti. Bu dönem; haram işlerin meşrulaştığı, adaletsizliğin kol gezdiği bir dönemdi. İslamiyetin yayılışı bu topraklarda büyük zorluklarla karşılaşmıştır.

İslamiyetin Yayılışı

İlk Müslümanlar

Hz. Muhammed dinin yaymaya başlayınca ona inanıp peygamberliğini kabul edenlere “İlk Müslümanlar” denilmektedir. Bunlar eşi Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Osman ve kölesi Hz. Zeyd’dir. İslamiyetin yayılışı bir süre gizlice yürütülmüş, yayma çalışmaları daha sonra açıklık kazanmıştır. İslam dinine davet Kureyş kabilesi tarafından hoş karşılanmamış, Müslümanlara baskılar uygulanmıştır.

Tebliğ Halkası Genişliyor

İslam’ın ilk ortaya çıkışının üzerinden üç yıl geçince iman halkası genişlemişti. Kureyş halkı İslam’ı tercih eden yakınlarını gördükçe, kendileri imana davet edildikçe daha çok nefret duymaya başlamıştı. Her geçen gün yeni ayetler geliyor, müminlerin imanları beslenip dirençleri artıyordu. Çok geçmeden İslam’ın tüm insanlığa tebliğ edilmesi istenen ayet geldi ve önce Mekke halkı daha sonra tüm insanlara tebliğ hükmü gerçekleştirildi. Tebliğ halkası genişledikçe açık açık Kabe’ye gidip namaz kılabiliyor, insanları dine davet edip Kur’an okuyabiliyorlardı.

İslamiyetin Yayılışı Engelleniyor

İslamiyetin yayılışı hız kazanıp daha büyük kitlelere ulaştı. Hac mevsiminin yaklaşmasıyla Kureyş’i ayrı bir telaş aldı. Hac için Mekke’ye gelenlerle Hz. Muhammed’in konuşmasını, İslamiyetin daha çok yayılmasını istemiyorlardı. Allah Resulü’nün aleyhinde komplo teorileri oluşturacak, yalanda ittifak ederek Allah Resulü’nü karalama yarışına gireceklerdi. Kureyş’in bütün çabalarına rağmen hac mevsimi geçecek ve geri dönenlerin zihninde sadece Allah Resulü’nün gökler ötesinden getirdiği haberleri canlı kalacaktı.

Hicret

Ticaretle zengin olan Mekkeliler, tarımla uğraşan Medineyi hor görüyordu. Hz. Muhammed’in sözüne güvenilir biri olduğunu bildiklerinden iç karışıkları önleyebileceğini düşünüp onu Medine’ye davet ettiler. Kureyş’in tepkileri ve baskıları artınca, Hz. Muhammed Medinelilerin çağrısına uyup diğer Müslümanlarla Medine’ye göç etti. Hicretten sonra İslamiyet güç kazanıp daha kolay yayılma olanağına kavuştu. İslam Devleti’nin temelleri atıldı.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir