İslamiyetin Yayılışında Yaşanan Savaşlar Hakkında Kısa Bilgi
Din Kültürü, İslam Dini

İslamiyetin Yayılışında Yaşanan Savaşlar Hakkında Kısa Bilgi

İslamiyet Arap Yarımadasında doğmuş ve gelişimini  tüm dünya üzerinden sürdürmüştür. İslam peygamberi Hz. Muhammet 571 yılında Mekke’de doğdu. Babasının ismi Abdullah’dır. Kureyş kabilesine mensuptur. Annesi ise Amine Hatun’dur. Hz. Muhammed doğmadan önce babasını, altı yaşına geldiğinde ise annesini kaybetmişti. Yetim ve öksüz olarak büyüdü. Önce dedesi Abdulmuttalip’in koruması altına girdi. Dedesinin vefat etmesiyle birlikte amcalarından olan Ebu Talip Hz. Muhammed’in bakımını yüklendi. İslamiyetin yayılışında yaşanan savaşlar hakkında kısa bilgi aşağıda verilecektir.

Hz. Muhammed yirmi beş yaşına geldiğinde ilk evliliğini; ticaret ile uğraşan ve oldukça varlık sahibi Hz. Hatice ile gerçekleştirdi. Hz. Muhammed çevresine karşı oldukça dikkatli davranır, yalan söylemez, cahiliye dönemi sapkınlıklarından hiçbirini yapmazdı. Ölçülü konuşur ve ölçülü davranırdı. Bu yüzden kendisine el-emin yani güvenilir insan unvanı verilmişti.

Hz. Muhammed’in İlk Vahiy Alışı ve İslamiyetin Doğuşu

Hz.Muhammed cahiliye sapkınlıkları içerisinde bulunmamak ve düşüncelere dalmak için sık sık Hira Dağında ki Nur Mağarasına çekilir burada bulunurdu. Peygamberlik kendisine yine bu mağarada tebliğ edildi. O zaman kırk yaşındaydı. Cebrail (a.s)  ‘Oku’ emriyle geldiğinde Mekke artık eski Mekke olmayacaktı. Çünkü asırlardır beklenen gelmişti o Muhammedü’l-Emin’di.

İlk vahiy geldiğinde müşriklere karşı gizliden organize olan Müslümanlar; müşriklerin de eziyetlerinin artmasıyla 610 yılında Hicret’e zorlandılar. Hicret Medine’ye gerçekleşti. Burada İslamiyetin yayılması daha kısa sürdü ve ilk düzenli birlikler ile savaşlar yapılmaya başlandı. İslamiyetin yayılışında yaşanan savaşlar hakkında kısa bilgi vermek gerekirse şu şekilde açıklanabilir:

Bedir Savaşı; 624 yılında Mekkeli müşriklere karşı kazanılan ilk zaferdir. Sayıca üstün olan müşriklerin Bedir Savaşını kaybetmeleri üzerine İslamiyetin yayılması hızlanmış, peygambere olan güven artmıştır. Ayrıca bu zafer ile Hz. Muhammed’in otoritesi artmış ilk İslam Devleti’nin temelleri atılmıştı.

İslamiyetin Yayılışında Yaşanan Savaşlar Hakkında Kısa Bilgi

Uhut Savaşı; 625 yılında müşrikler ile yapılmış ikinci savaştır. Bedir Savaşının intikamını almak amacıyla sefer düzenlediler ve Müslümanların ilk mağlup edildiği savaş olarak tarihe geçti. Savaş sırasında bazı sahabelerin, peygamberin sözünü dinlememesi ve bulundukları konumu terk etmeleri üzerine savaş kaybedilmiştir.

Hendek Savaşı; 627 yılında üçüncü bir sefer ile Müslümanlara son darbeyi indirmek isteyen müşrikler ile Medine’de büyük çarpışmalar yaşandı. Hz. Muhammed savaş stratejisi olarak şehir etrafına hendekler kazılmasını söylemişti. Böylece müşrikler karşısında ikinci zaferde kazanılmış oldu. Bu savaştan sonra müşrikler İslamiyeti tanımak zorunda kaldılar.

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir