Diğer Dinler

İslamiyetten Önce Hangi Dinler Vardı ?

Hz. Muhammed İslam dinini yaymaya başlamadan önce yeryüzünde birçok din bulunmaktaydı. İslamiyetten önce hangi dinler vardı? diye düşünenlere verilecek birçok cevap bulunmaktadır. İslamiyetten önce dünyada ateizm, yıldızlara tapma, putperestlik, politeizm gibi birçok inanış bulunmaktaydı. Bu inanışların içinde Budizm, Brahmanlık, Mecusilik, Hristiyanlık ve Yahudilik o dönemin en yaygın ve en önemli dinleri arasında yer almaktaydı.

İslamiyetten Önce Hangi Dinler Vardı ?

1-Mecusilik

Mecusilik, en eski dinlerden biri olarak bilinmektedir. Zerdüşt’ün getirdiği dinin bozulmuş haline verilen isim olan Mecusilik’de, Ahura Mazda yani tek Allah inanışı tebliğ edilmiştir. İnanışa göre seçilen kimselere vahiy geleceği, ölüm sonrası ve meleklere iman edilmesi emredilmektedir. Zerdüşt’ün kurmaya çalıştığı tek tanrılı inanış sistemi,  fazla başarı sağlayamamıştır. Zerdüşt’ün tevhit ettiği tek tanrılı inanış zaman içinde iyilik ve kötülük tanrısı olarak, iki tanrı inancına dönüşmüştür. Zaman geçtikçe, tanrının gücünü ve kuvvetini temsil ettiği düşünülen ateş yüceltilerek Mecusilik dini oluşmuştur. Ateş tanrı tarafından yaratılmış saf,temiz bir varlık olarak görülmektedir ve bu nedenle erken dönemlerden itibaren, Mecusi tapınaklarında ateşe sürekli yer verilmektedir.

2-Budizm

İslamiyetten önce hangi dinler vardı? Diye düşünüldüğünde akla gelen ilk dinler arasında Budizm yer almaktadır. Budizm, Brahma inanışının değiştirilmiş bir şeklidir. Bu dinde tanrı yoktur, fakat Buda bir nevi tanrı yerini almaktadır. Buda, hayatı bir ıstırap olarak görmektedir ve bundan kurtulmanın yolunu tüm arzulardan uzaklaşmaya bağlamaktadır. Bu durum insanları dünya hayatından tamamen uzaklaşma gibi durumlara zorlamaktaydı. Yapısında oluşan köklü değişiklere rağmen Budizm dininde de, zaman içinde gelecek bir kurtarıcı müjdesi ve beklentisi bulunmaktadır.

3- Yıldızlara Tapma

Yemen’de, Arap Yarımadasında ve Yukarı Irak bölgelerinde yıldızlara tapan insanlar olduğu bilinmektedir. Yıldızlara tapan kişilere Sabiiler denmektedir.

4-Putperestlik

Arap Yarımadasının her alanına yayılmış ve diğer dinlerden daha büyük etki yaratmış bir inanıştır. Huza’a kabilesinin reisi olan Amr B.Luhay, dinlere ilgisi olan ve Arabistan’a Putperestlik inancını getirdiği düşünülen kişidir. Dönemin insanları o kişiyi büyük bir alim olarak gördüğü için, Putperestlik etkisini arttırmıştır.

5-Hristiyanlık

İslamiyetten önce hangi dinler vardı? sorusuna verilecek en net cevap şüphesiz ki Hristiyanlık dinidir. Hristiyanlık, Arabistan’a Habeşliler ve Romalıların işgali ile birlikte, M.Ö. 340 yıllarında gelmiştir. Farklı bölgelerde yer alan Hristiyan grupların askeri ve siyasi alanlarda pek fazla ağırlığı bulunmamaktaydı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Dört Büyük Halife Hakkında Kısa Bilgi

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir