Din Kültürü, İslam Dini

Kelime-i Tevhid

Müslüman olan her kulun kelime-i tevhidi bilmesi ve kalben tasdiklemesi gerekir. Okunuşu, “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah’tır. Anlamı ise “Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed(s.a.v.) onun elçisidir.” olan kelime-i tevhid, bir zikirdir.

Allah’ın varlığını, birliğini kabul eden her insanın kelime-i tevhidi onaylaması, dil ile ikrarını, kalp ile tasdiğini yapması gerekir. Bir zikirdir ve Hz. Muhammed(s.a.v.) bir hadisinde en güzel zikir olduğunu söylemiştir.

Hak dinin temelini tevhid inancı oluşturur. İslam’a girmek, Müslüman olmak isteyen her insanın yapması gereken en önemli şey kelime-i tevhidi benimsemektir. İmanın başlangıcı kelime-i Şahadet ve kelime-i tevhidi zikretmekten geçer. Müslümanlar yeni doğan çocukların kulaklarına da, eceli gelen kimselere de sürekli kelime-i tevhidi söyleyerek telkinde bulunurlar.

İnanç esaslarının ikisini, yani dinin temelini oluşturan kelime-i tevhid, Allah’ın yüceliğine ve peygamberine vurgulama yapmaktadır.

Kelime-i Tevhidin Fazileti

Yüce Allah(c.c.) kelime-i tevhidin ihlasla söylenmesi, kalben inanılması ve bu doğrultuda yaşanılması ile bu kişinin ateşte yakılmayacağını bildirmiştir. İmanı tazelemenin en kolay yolu “La ilahe illallah” demektir. Tevhid inancı üzere olan bir kimse, daima zikir içinde olmalı ve sevaba erişmelidir. Kelime-i tevhidi kalpten söyleyen bir insana kafir diyen insanın kafir olacağını belirten hadisler vardır. Bu demektir ki imanın büyük bir kısmı kelime-i tevhid ile olmaktadır. Hz. Muhammed(s.a.v.) yine bir hadisinde kelime-i tevhidi sıkça zikreden birinin kıyamet günü dolunay gibi parlayacağını ve kendisinin şefaatine nail olacağını buyurmuştur.

La İlahe İllallah Demek

Allah, sadece dil ile kelime-i tevhidi söylemeyi, kalp ile hissetmeyi yeterli bulmamaktadır. Kelime-i tevhidi yaşamak gerekir. Her gün zikir olarak “La ilahe illallah” denilmeli, bolca zikredilmeli ve bu inanışa uygun yaşanmalıdır. Müslümanın inandığı değerleri hayatına uygulaması, bu doğrultuda yaşaması onu doğruya, iyiye, güzele götürecektir. Bol bol kelime-i tevhidi zikretmek sevap kazandıran bir amel olmakla birlikte, kalpteki kötülükleri, yanlış düşünceleri de söküp alacaktır. Batıldan Hakka dönüş için, tevhid inancı üzerine bir yaşam sürebilmek için daima “La ilahe illallah” zikri çekilmelidir. Aileler çocuklarına kelime-i tevhidi öğretmeli, faziletini ve anlamını anlatmalı ve zikretmelerini, bu doğrultuda yaşamalarını öğretmelidir.

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir