Din Kültürü

Keramet Nedir

Keramet Nedir ? Kerametin kelime anlamı nedir ? Keramet İslami olarak ne demektir? Keramet, sözlük anlamı olarak iyi, ahlaklı ve cömert olma durumu anlamına gelmektedir. Keramet, kerem gibi masdar olan iyilik, cömert gibi anlamında da isim şeklinde kullanılır. İslami olarak keramet nedir? sorusunun cevabı ise; Allah’ın salih, takva sahibi, kendisine veli kullarında gerçekleşen olağandışı hal olarak tasvir edilmektedir. Bir yetkiye dayanak alınarak yapılan iş anlamında kullanılan tasarruf kelimesi de tasavvuf inancında kerametle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Keramet Nedir

Keramet mucizeye benzer doğada gerçekleşen olaylardan farklı ve doğa kanunlarına göre açıklanamayan sıra dışı ve olağanüstü bir olay olup doğası gereği mucize ile ifade edilen olaylar bütününden farklı değildir. İslam fıkhına göre; mucize peygamberlerden zuhur eder, keramet ise tam olarak peygamberlere bağlı velilerden zuhur eder. Ancak peygamber, peygamberliği hakkında iddiada bulunur ve peygamberliğinin alameti farikalarını mucizelerle ispat eder. Gösterdiği mucizelerle kendisine inanmayanlara meydan okur. Peygamberi örnek alan ve peygamberin yolundan gidenler ise veliler ise; velilik iddiasında bulunmaz.

Aynı zamanda velilik iddiasında bulunmadığı gibi kimseye de peygamberler gibi meydan okumaz. Buradan şu sonuç çıkar; peygamberlerde mucizenin izharı, velilerde yani yolundan gidenlerde ise kerametin zuhuru söz konusudur. Mucize gibi kerametin kendisinde de ikisini gerçekleştiren ve izin veren kaderi de önceden bilen, hepsinin yaratıcısı Allah’tır.

Birçok kaynakta kerametin farklı türlerinden bahsedilmektedir. Örneğin Sübki, yirmi beş çeşit kerametin varlığından bahseder. (Ṭabaḳāt, II, 316; Münâvî, I, 9) Bununla birlikte keramet İslam fıkhında temel olarak üç guruba ayrılır. Bunlar; Keramet ve keşfin zuhur etmesiyle ilgili olanlar, insani gücü aşan şeylerin gerçekleşmesi ve meleklerin görülmesi ve seslerinin işitilmesidir.

Kimler Keramet Emaresi Gösterir ?

Yukarıda sayılan keramet türleri mümin-kafir, dindar-günahkar, herkeste görülebilir. Kafir ve günahkarlarda da görülen keramet olaylarına mekr, ihanet ve istidrac gibi isimler verilir. (Fahreddin er-Râzî, Tefsîrü’l-kebîr, V, 691) İnançsız ve kafir kişilerde böyle olağan dışı hallerin görülmesi onların kendilerini abartmasına ve böbürlenmelerine sebep olacaktır. Fakat onların bu keramete sahip olması Allah gözünde ki kötü konumlarını değiştirmez.

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir