Din Kültürü, İslam Dini

Mezhep Farklılıklarından Doğan Dini Çatışmalar

Mezhep farklılıklarından doğan dini çatışmalar konusunda Mezhep meselesi, kimi kesimlerce bir taraftan İslam’da bulunan bir çatışma unsuru gibi gösterilmeye çalışılmakta olup, diğer taraftan da bir takım safsatalar ile saf akıllar karıştırılmak istenmektedir. Olayların üzerine biraz düşünüldüğü zaman, mezheplerin gerekli bir ihtiyaçtan ortaya çıktığı, bir çatışma unsuru kesinlikle olmadığı görülmektedir.

 

İslam dini, İtikat ve amel diye iki kısımdan oluşmakta olup mezhepler, ameli kısımları olay olarak ele almaktadır. Bu da pratikte yaşananlar demektir. Birden fazla mezhebin ortaya çıkması, mezhep imamları tarafından nazari prensiplerin farklı farklı yorumlanması sonucu meydana gelmiştir. Mezhep farklılıklarından dolayı pek çok çatışma olmuş ve bir sürü problemler ile karşılaşılmıştır. Genel olarak bu yazımızda en çok merak edilenlere değineceğiz.

Mezhep Farklılıklarından Doğan Dini Çatışmalar

Mezhep farklılıklarından doğan dini çatışmalar konusunda en çok karşılaşılan sorunlardan ve çatışmalardan birisidir. Evlenecek olan kişiler arasındaki mezhep farkı denilen olay, kişinin imanını ve küfür konusunu zedeleyecek derecede bir evlilik durumu ise genel olarak zaten öyle bir evlilik olması mümkün değildir. Ancak Müslümanların ayrılmış oldukları Hanefi, Şafii ve bunun gibi mezheplerden bir Müslümanın başka bir Müslüman’la evlenmesine engel olunması, seçenek dahilinde olmadığı gibi caiz de değildir.

Unutulmamalıdır ki Mezhepler din değildir. Müslümanlar, mezhepleri ile, insanların birbirlerinin evliliklerine dahi engel görecek bir konumda görürse bu yaptıkları İslam’dan sayılmamaktadır. Bu durumda tek fark aynı mezhebe sahip iki insanın daha kolay evlenmesi şeklinde oluşur. Başka bir fark yoktur.

Mezhep Değiştirmek

Mezhep farklılıklarından doğan dini çatışmalar konusunda, en çok çatışmanın görüldüğü konulardan biri de mezhep değiştirmektir. Bu hususta unutulmamalıdır ki kişinin mezhebi ne olursa olsun tüm mezhepler, Kur’an-ı Kerim’e, Hz Muhammed’e, hadis ve sünnetlerine dayanarak yaşamlarını sürdürmektedir. Müslüman bir kişi hak olarak kabul edilmiş mezheplerden birini seçmekte özgürdür. İslam dini bu konuda, şartlar ve engeller koymamıştır. Ayrıca bu konuda mezhepler arasında bir ayrım yapmak, birbirini hor görmek kesinlikle doğru değildir. Müslümanlığı yaşamaya bir engel teşkil etmeyen hak mezheplerini yaşayanlara ve bu mezheplerden birine geçmek isteyenlere karşı tamamen hoş görülü olunmalıdır. Sonuç olarak tüm mezheplere sevgi ve saygı ile yaklaşılmalıdır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir