Din Kültürü, İslam Dini

Münafıkların İslam Dininde Yeri

Sözlükte ” tarla faresi yuvasına girmek ;olduğundan başka türlü görünmek” anlamındaki nifak kelimesinden türemiş bir sıfat olan münafık kelimesi ” inanmadığı halde kendisini mümin gösteren ” kimse demektir. Müslümanlar hicret ettiğinde Hz.peygamber’in  devlet reisliğini elde etmesinden sonra İslam etkin bir güç haline gelmişti. Bu dönemde Müslümanların önceden bilmedikleri, inançları itibariyle farklı bir zümre ortaya çıktı. Bu insanlar gerçekten inanmıyorlar, fakat toplumdaki nüfuzlarını korumak , menfaatler elde etmek  ya da Müslümanların gücünden çekinmek gibi gerekçelerle Müslüman görünüyorlardı. Yeni teşekkül eden bu grup münafıklardı. Ve münafıkların ortaya çıkmasındaki en büyük sebep Hz. Muhammed’in Medine’ de kazandığı siyasi nüfuz ve kurduğu siyasi otoritedir.

Hz. Muhammed buyuruyor : ” Şu dört huy kimde varsa onlar münafık olur:

  • Konuştuğu zaman yalan söyler
  • Söz verdiği zaman sözünü tutmaz.
  • Kendisine bir şey emanet edilince ona hıyanet eder.
  • Birisi ile çekişmeye girince hak yer , haddini aşar. ”

Kur’an ayetinde şöyle buyrulur: ”İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’ a ve ahiret gününe inandık ‘derler”(Bakara 2/8). Münafıkların gerçekte kafir oldukları bir başka ayette şöyle ifade edilir: ” Onların Allah yolundan sapmalarının sebebi , önce iman edip sonra inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar” ( Münafikun 63/3 ) . Münafıklar İslam toplumu için açık kafirden daha tehlikelidirler. Çünkü onlar dıştan müslümanmış gibi gözüktüklerinden tanınmaları mümkün değildir; içten içe müslüman toplumun huzur ve düzenini bozar, kuzu postuna bürünerek dikkatsiz ve bilgisiz müslümanları yanlış yönlere sürüklerler.

Münafıklar için cehhennemin alt tabakasında bulunduklarını ayet ile açıklanmıştır: ” Şüphe yok ki münafıklar,cehennemin en alt katındadırlar( derk-i esfel). Artık onlara asla bir yardımcı da bulumazsın ” ( Nisa 4/145 ) . Münafıklar ile ilgili açıklama bulunduran diğer ayetler şu şekildedir : Nisa suresi 142. , 88.ve 61. ayet , Ahzab suresi 48. ve 20.ayet, Hadid suresi 14. ayet , Tahrim suresi 9. ayet , Tevbe suresi 69. ayet  ve onlarla ilgili olarak da Münafikun suresi gibi ayetler başlıcalarıdır.

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir