Musevilik Hakkında Bilgiler
Diğer Dinler

Musevilik Hakkında Bilgiler

Musevilik ya da Yahudilik, Hz. Musa aracılığıyla İsrail oğullarına indirilen dindir. Tek tanrılı büyük dinlerin en eskisidir ve kitapları Tevrat’tır. Günümüzde 15-24 milyon civarında Yahudi’nin olduğu bilinmektedir. Yahudilerin dinler tarihinde dünyanın en eski tarihi ve dini cemaatini meydana getirmelerinden dolayı özel bir yerleri vardır. Tanrı olarak Yahova’yu kabul ederler. Din adamlarının ismi “hahamdır. İbadet yerleri sinagogu’dur.

Museviliğin Millileşmesi

Musevilik, Babil Sürgününden sonra millî din haline getirilmiştir. Bu yönüyle bir ırka tahsis edilmesinden dolayı diğer ilâhî dinlerden farklıdır. Museviliği diğer millî dinlerden ayıran diğer özelliği de; vahiy, kutsal kitap, tek tanrı ve peygamberlere inanç sisteminde değişik konumlarda da olsa yer etmesidir. Din Tarihçileri Yahudiliğin bir millet veya bir ırk dini olup olmadığı konusunda görüş birliğine varamamışlardır. Museviler kendilerini seçilmiş kavim olarak görmektedir.

Musevilikteki Mezhepler

Yahudiliğin beş ana mezhebi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şunlardır; Ortodoks, Muhafazakar, Reformcu, Yeniden Yapılandırıcı ve Hümanistlik’tir.

 

Musevilik Hakkında Bilgiler

Museviliğin Temel Prensipleri:

 • Tanrı her şeyin yaratıcısıdır.
 • Tanrı tektir ve bedene sahip değildir.
 • Sadece tanrıya tapılmalıdır.
 • Evrenin mutlak yöneticisi sadece tanrıdır.
 • İbrani kutsal kitabının ilk beş kitabı Hz. Musa’ya indirilmiştir. Bunlar gelecekte asla değiştirilmeyecek ve yenisi eklenmeyecektir.
 • Tanrı, Yahudiler ile peygamber aracılığıyla iletişim kurar.
 • Tanrı insanların yaptığı iyi davranışları iyiliklerden dolayı ödüllendirir aynı şekilde yaptıkları kötülüklerden dolayı cezalandırır.

Kutsal Şehirler

 • Kudüs: Dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Filistin’in başkentidir. İsrail de başkenti olduğunu söylemektedir.
 • Safed: İsrail’in kuzey bölgesinde bulunur
 • Hebron: Resmi olarak Filistin’e bağlıdır.
 • Liberya: İsrail’in batısında bir şehirdir.

Önemli Sembolleri

Yahudiliğin sembolleri arasında en önemli yeri; Altı köşeli yıldız ve yedi kollu şamdan yer alır

Dini Yapılar

Ağlama Duvarı: Kudüs’de yer alır. Büyük tapınağın ayakta kalan duvarıdır.  ‘‘Batı duvarı’’ olarak da bilinir. Yahudilerin Hz. Süleyman tarafından yapıldığına inanıp kutsal saydıkları duvar.

Kutsal Tapınak: Diğer adıyla Kudüs, Tapınak Tepesinde bulunan tapınak Yahudiler tarafından Tanrının ayağı kabul edilir.

Sinagog: Diğer adıyla Tavra, Yahudilerin ibadet ettikleri tapınaklara denir. Sinagoglar kutsal yerlerdir, yalnızca ibadet amaçlı kullanılır.

Mikve: Musevi dinine mensup kadınların muayyen dönemlerden sonra arınmada kullandıkları havuzdur. Erkekler de en az bir kere girmek zorundadır. Evlenecek kızlar da düğünden bir önceki gün mikve’ye girerler.

 

 

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir