Ölümden Sonra Hayatla İlgili Kur'an-ı Kerim'de Geçenler
İslam Dini

Ölümden Sonra Hayatla İlgili Kur’an-ı Kerim’de Geçenler

Ölümden sonra bir yaşamın var olup olmadığı tarihten günümüze hep merak edilen ve araştırılan bir düşünce olmuştur. Onlarca makale, yüzlerce görüş ve binlerce ispat ortaya konmuş olsa dahi tam anlamıyla bir açıklamaya kavuştuğu söylenemez.

Ölümden sonra bir dönüş kesinlikle olmadığına göre peki bedenden ayrılan ruh nereye gidiyor ya da gerçekten öyle bir şey var mı yoksa tamamen madde ve atomlardan mı ibaretiz?

Bu sorunun yanıtını bize en doğru bilgiyi vermekteyiz. Kitabımız olan Cenab-ı Allah’ın bin dört yüz yıl evvel indirdiği yüce kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’den ışık alarak cevaplamaya çalışalım.

Ölümden Sonra Hayatla İlgili Kur'an-ı Kerim'de Geçenler

Ölüm ve Kur’an-ı Kerim

Her şeyin yaratıcı olan Yüce Allah “Kun Fe Yekun” mealen ol der ve olur ayeti ile her şeyin üzerinde ve sonsuz yaratma kudretine sahiptir. İnsanın ölümü bedeni çalıştıran enerjinin kesilmesi, yok olmasıdır. Zira başka bir bakış açısı ile yorumladığımızda uyku durumu da bir tür ölüm, bilinçsizlik durumudur.

Ancak en net ve kesin bilgilere yine Kur’an ışığında ulaşıp anlayabiliriz. Şüphesiz yüce kitabında da “Her nefis ölümü tadacaktır. Ve dönüş mutlak bizedir.”  (Enbiya Suresi: 35) Ayetinde de görüldüğü üzere ölümden sonra hayat ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de Geçenler apaçık ortaya konmuştur.

Mutlak dönüş onadır. Ve yine Rahman Suresi incelendiğinde ise öldükten sonra bizi nelerin beklediği ile alakalı bilgi sahibi olmaktayız. Zira; “Her iki cennet de türlü türlü meyveler veren ağaçlarla doludur. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz.”  Yine bir başka ayette ise. “Cennettekiler, orada astarları kalın atlastan dokunmuş döşekler üzerine kurulurlar. Her iki cennetin olgunlaşmış meyveleri de ellerinin altında, hemen erişilip toplanılacak yakınlıktadır.”  

Görüldüğü üzere ölümden sonra hayat ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de geçenler ayetlerle sabit olup apaçık ortaya konmuş Allah kelamlarıdır. Ölümden sonra mutlak bir hayatın olduğu sadece İslam dinine has bir inanç olmayıp diğer iki semavi dinlerde de geçmektedir. Hatta Uzak doğu öğretilerinde dahi öldükten sonra insanın yeniden başka bir boyutta hayat bulacağı inanışı mutlak bir şekilde vardır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir