Diğer Dinler

Paganizm Nedir?

İnsanlar, dünyaya geldikleri andan itibaren başlarına gelen çeşitli olaylar ile farklı yöntemler kullanarak başa çıkmışlardır. Varoluştan beri tüm insanlık tarafından başvurulan en önemli yöntemler, dinler olmuştur.

 

İnsan, kendisinden daha güçlü bir varlığa inanma duygusu gütmektedir. Bu, onun güçsüz hissettiği durumlarda, kendisinden çok daha güçlü birisini yanında olduğunu bilme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Fakat, bu metinde bahsedilecek olan Paganizm, bir din olarak ele alınmamaktadır. Yani tek bir din değil, dinler topluluğudur.

 

Var olan ve yaşayan her canlının bir ruha sahip olduğunu savunur. Paganlara göre, ruhu olan her şey kutsaldır. Paganizmi diğer dinlerden ayıran en önemli özellik, bir kitaba ve kurallar mekanizmasına bağlı olmamasıdır.

 

Birden fazla tanrı inancına sahiptirler ve genelde tanrıçalara inanmaktadırlar. Onlara göre, tanrıça dünyadaki her şeyi yaratan kişidir fakat yine de yalnızca bütün güç onda değildir.

 

Paganlar üç gruba ayrılmaktadır

 

1-Neo-pagan: Dünya üzerinde yüzbinlerce hatta milyonlarca insanın pagan dinine mensup olduğu bilinmektedir. Neo-paganlar, paganizm dininin modernleri olarak tanımlanmaktadırlar. İnançları, var olan ve ruhu olan hiçbir canlıya zarar vermemektir.

 

2-Mezo-pagan: Paganların var olan her şeyin bir ruhu olduğuna inandıklarını söylemiştik. Mezo-pagan’lar da evrende var olan her varlığın kutsal olduğunu her bir canlının korunmasını gerektiğini savunan gruptur. Bu nedenle, insanlar kimseye zarar vermemek için bir barış ve sükûnet içerisinde yaşamalıdır.

 

3-Paleo-pagan: Meşhur “Carpe Diem” sözü, bu inancın temelini oluşturmaktadır. Anı yaşa anlamına gelen bu söz paleo-paganların tam olarak inanç sisteminin özüdür. Diğer dinlerden çok az etkilenmiş gruptur. Sadece bugünü yaşayarak dünü ve yarını düşünmezler.

 

Paganlarda kadın ve erkek ayrımı yoktur.

 

Seksizm kavramından uzak bir inanca sahiptir Paganlar. Bakıldığı zaman Tanrıça’ya olan kudretli bağ ile birlikte toplumun da anaerkil bir yapıya sahip olduğu düşünülse de, kadın toplum içerisinde önemli bir yere sahiptir ve erkeklerle aynı haklara mensuptur.

 

Kadınlar, doğurganlık özellikleri ile yaşamın kaynağı olarak nitelendirilirken erkekler de fiziksel güçleri ve kadının doğurganlığına yardımcı olmaları ile önemli bir yere sahiptirler. Bu nedenle kadın ve erkek arasında birbirlerinden ayrılacak herhangi bir eşitsizlik yoktur.

 

Paganizm anlayışının bu eşitlik durumuna en önemli örneklerden birisini Vikings dizisinde bulabilirsiniz.

 

Cadılar Bayramı’nın pagan bayramı olduğunu biliyor muydunuz?

 

Özellikle Hristiyanların her sene coşku ile kutladıkları cadılar bayramı, paganlara ait bir bayramdır. Paganlar, genel olarak dinleriyle özümsenmiş bayramlarını coşkulu ve eğlenceli kutlayan bir topluluktur.

 

Onların bayramlarında bol bol dans, müzik görülebilmektedir. Cadılar bayramı dışında, yılbaşında Noel ağaçlarını çeşitli süs eşyaları ile süslemek ve Türkiye’nin Nevruz bayramı da paganların bayramlarına oldukça benzemesiyle dikkat çekmektedir.

 

Hristiyanlık birçok din topluluğunu zamanında içerisinde barındırmış bir din olduğu için ve Paganizm dini, tek tanrılı dinlerden de önce bir geçmişe sahip olduğu için çoğu bayramın kutlanış şekillerinin paganlardan esinlenildiği ya da etkilenildiği ortaya konulmuştur.

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir