Hadisler, Peygamber ve Güven Toplumu

Peygamber ve Güven Toplumu

“Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki
sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma
dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir
şeye hükmetmiş isem o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça
vermişimdir.”
(Buhârî, Hıyel, 10)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir