Din Kültürü, İslam Dini

Peygamberimizin Hz Hatice İle Evlenmesi

Mekke’de  Hz. Muhammed ve hz Hatice evliliği, Müslümanlar için örnek teşkil etmiştir. Allahu Teala’nın insanlığa gönderdiği elçisi Hz. Muhammed, anne ve babadan yetimdi. Amcası Doğmadan önce babasını, altı yaşındayken annesini kaybetti. Sekiz yaşına kadar Dedesi Abdulmuttalip baktı. Sekiz yaşındayken dedesi de vefat etti. Peygamberimizin amcası Ebu Talip onu himayesine aldı ve ölene kadar ona kol kanat gerdi.

Peygamberimiz (sav), amcası Ebu Talip ile birlikte ticaret yapıyordu. Ebu Talip fakir birisiydi ve Peygamberimiz ( sav), amcasına maddi açıdan destek olmak istiyordu. El-Emin sıfatı alan Peygamberimiz, Mekke’nin en güvenilir insanıydı. Ticarette de güvenilirdi ve herkes gönül rahatlığı ile onunla ticaret yapıyordu. Onun dürüstlüğü ve temiz ahlakı, bütün Mekke ahalisinin dilindeydi.

Peygamberimizin Ticareti

Mekke’nin zenginlerinden olan Hz. Hatice binti Hüveylid, ticaret kervanlarına sahipti. Peygamberimiz ve Hz Hatice ahlaki yapıları bir birine benziyordu. Peygamberimizin güvenilirliğini duydu ve ona ticaret teklif etti. Peygamberimiz de bu teklifi kabul etti. Bu habere Ebu Talip çok sevindi. Gerek peygamberimizin gerekse amcası Ebu Talib’in maddi durumu kötüydü. Ebu Talip kendi çocuklarına bakmakta zorlanıyordu.

Hz. Hatice (r.ah), peygamberimizle birlikte kölesi Meysere’yi gönderdi. Şam Busra bölgesine giden kervan büyük bir karla döndü. Buradaki panayırlarda malların çok hızlı bir şekilde ve iyi bir fiyata satılması, Hz. Hatice’nin kölesi Meysere’yi çok şaşırttı. Kişiliğinin yanı sıra olağanüstü olaylara da şahit olan Meysere peygamberimiz (sav)’e hayran kaldı.

Dönüşte yol boyunca yaşadıklarını hanım efendisi Hz. Hatice’ye anlattı. Meysere, ‘ Hz Muhammed mübarek bir adamdır. Pazara malları çıkarır çıkarmaz herkes kapıştı’ dedi. Peygamberimizi yol boyunca bir bulutun takip ettiğini anlattı. Ayrıca Peygamberimizin birçok mucizesine tanık olduğunu ve ona olan hayranlığının daha da arttığını itiraf etti. Büyük bir karla dönmesi sebebiyle Hz. Hatice b. Hüveylid, Peygamberimize vadettiği ücretin iki katını verdi.

Hz. Hatice Kimdir?

Esedoğullarından olan Hz. Hatice, Hüveylid’in kızıdır. Peygamberimizden önce iki evlilik yapmıştır. Her iki evlilikten çocukları olan Hz. Hatice, ikinci kocasının ölmesi sonucunda bütün ilgisini çocuklarına ve ticarete vermiştir. Mekke’nin zenginleri arasında yer alıyordu ve Şam’a ticaret kervanı gönderiyordu. Şam’ın yanı sıra diğer ülkelere de ticaret kervanları gönderiyordu. Hz Hatice, asil olması ve zengin olması nedeniyle birçok Mekke ileri geleni evlilik teklifi yapmıştı. Ancak Hz. Hatice ahlak sahibi ve dürüst bir insandı. Bu nedenle evlilik telifi getirenleri kendi dengi olarak görmüyordu. Peygamberimizin ahlakını Meyserel’den öğrendikten sonra kendisi evlilik teklifi yaptı. Bu evlilik teklifi, Hz. Hatice’nin aradığı şahsiyetin Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam olduğunu göstermektedir.

Peygamberimiz ve Hz Hatice Nasıl Evlendi?

Peygamberimizin üstün ahlakına şahit olan Hz. Hatice, ona Nefise binti Münye’yi gönderdi. Nefise önce evlilikle ilgili bazı soruları peygamberimize yönlendirdi. Peygamberimiz (sav)’e neden evlenmediğini sordu. Peygamberimiz maddi açıdan sıkıntılı olduğunu ifade etti. Nefise binti Münye, ‘Maddi imkan sunulsa cemal, mal, şeref ve izzette denk biriyle evlenir misin?’, diye sordu.

 

Hz Muhammed ‘bu kadın kimdir’ diye sordu. Nefise, bu kadın Hatice’dir diye cevap verdi. Peygamberimiz olumlu cevap verdi ve Nefise bu cevabı Hz. Hatice’ye iletti. Ve Hz. Hatice Peygamberimize şu mesajı gönderdi:

‘ Benimle evlenmek istediğini duydum. Beni amcam Amr b. Esed’den iste.’ dedi. Hz. Muhammed Sallalahu Aleyhi Vessellem, bu durumu amcalarına duyurdu. Amcası Ebu Talip, on kişilik bir heyetle peygamberimiz için Hz. Hatice’yi istemeye gitti.

Peygamberimizin Hz Haticeye Verdiği Mehir

Mekke’nin ileri gelen tacirlerinden olan Hz. Hatice 45 yaşında, Peygamberimiz (sav) ise 25 yaşındaydı. Hz Muhammed ve Hz Hatice arasındaki yaş farkı mutlu bir aile kurmaya engel değildi. Mihir olarak iki rivayet bulunmaktadır. Birinci rivayet 20 genç devedir. İkinci rivayet ise beş yüz dirhem gümüş paradır. Mihir konusunda anlaşma sağlandıktan sonra düğün merasimi düzenlenmiştir. Düğün merasiminde Varaka b. Nevfel, ‘ Bu evliliğin Esedoğulları için bir şeref olduğunu’ beyan etmiştir. Varaka b. Nevfel putlara tapmayan Hanif biriydi.

Peygamberimiz aleyhisselam, evlendikten sonra Hz. Hatice’nin evine geçti. Mutlu bir aile yaşantısının ilk adımı atıldı. Hz. Hatice ile Hz. Muhammed (sav) evliliği, İslam dünyası için örnek oldu. Maddi durumu düzelen peygamberimiz aleyhisselam, amca oğlu Ali’yi (ra), yanına aldı.

Peygamberimizin Hz Haticeden Kaç Çocuğu Var

Mutlu bir evliliğin ilk adımı atılmıştı. İki cihan güneşi Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’in bu evlilikten 2 erkek, 4 kız evladı olmuştur. İlk çocuğu erkekti ve adı Kasım’dı. Araplarda kişiler ilk çocuğun adı ile çağrılırdı. Peygamberimizin de ilk çocuğunun adı Kasım olduğu için künyesi de ‘Ebu’l Kasım’ idi. Ancak Kasım küçükken vefat etti. Daha sonra Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya geldi.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir