Din Kültürü, İslam Dini

Mezhep Farklılıklarından Doğan Dini Çatışmalar

Mezhep farklılıklarından doğan dini çatışmalar konusunda Mezhep meselesi, kimi kesimlerce bir taraftan İslam’da bulunan bir çatışma unsuru gibi gösterilmeye çalışılmakta…