Din Kültürü

İslamiyette Demokrasi Kavramı

Günümüzde demokrasi, pek çok ülkede en temel yönetim biçimi olarak kabul ediliyor. Fakat İslam dininin demokrasi ile ne şekilde ilişkilendirildiği,…