Din Kültürü

İbnü’l Arabi’nin İslam İlimleri Hakkındaki Düşünceleri

Tasavvuf yolunu takip edenler tarafından EŞ- Şeyh El- Ekber olarak adlandırılan İbnü’l Arabi, 1165 yılında Endülüs’te dünyaya gelmiştir. Büyük İslam…