Din Kültürü

İlk Halife Kimdir

İlk halife, İslam peygamberi Muhammed’in vefatından sonra İslam toplumunu yöneten ve Müslümanların lideri olan kişidir. İlk halife, Ebû Bekir el-Sıddık’tır….