Dualar

Yemek Duası

Hemen her yemekten önce ve yemekten sonra okunması gereken bazı dualar vardır. Bu dualardan kimisi kısa dua kimisi ise uzun…