Ayetler, Dualar, Sureler

Nas suresi okunuşu ve anlamı

Okunuşu: “Bismillâhirrahmanirrahim. Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.” Anlamı: “Rahmân ve rahîm olan…