Din Kültürü

Tebliğ Ne Demektir? Tebliğin Kelime Anlamı Nedir?

Tebliğ ne demektir?  Tebliğin İslami olarak anlamı Nedir? Tebliğ; bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak anlamına gelmektedir. Tebliğ ne demektir? sorusunun İslami cevabı ise; peygamberlerin yükümlü olduğu ve iletmekte zorunda olduğu  tebliğ görevi, peygamberlerin vahiy yoluyla aldıkları bilgi ve mesajları insanlara ulaştırması demektir. Tebliğ’in İslami olarak eş anlamla kavramı davettir. Bir kişinin iradesinin beyanına fıkıhta Risalet denmektedir. Cemaat ile birlikte namaz kılındığında müezzinin ezan okuması, namaza daveti gerçekleştirmesi, imamın aldığı tekbir, verdiği selam da cemaate duyurulması açısından fıkıhta Tebliğ kabul edilmektedir. Bu sayılan görevleri yerine getirene de Mübelliğ denir. Bu Tebliğ faaliyetini ifade etmek için Tesmi (duyurmak) ve Müsemmi (duyuran) terimleri Maliki fakihleri tarafından kullanılmıştır.

Tebliğ sadece peygamberlere verilen iletme, davet etme görevi değildir. Tebliğ yukarıda anlatılanlar ışığında kelime anlamı yanında İslami görevlerin yerine getirilmesinde aracı olan kişiler için de kullanılır. Bu konuya dair verilebilecek en güzel örnek Hz. Muhammed döneminde yaşanılan bir hadisedir. Hz. Muhammed son hastalığında imamlık yaparken, Ebü Bekir Hz. Peygamber’in aldığı tekbirleri yüksek ses ile namaz kılan cemaate duyurmuştur. (Buhârî, “Eẕân”, 67; Müslim, “Ṣalât”, 96)

Namaz kılınırken imamın sesi; imamın  rahatsızlığı, cemaatin yoğunluğu, namaz kılınan yerin fiziki koşulları gibi sebeplerle ses namaz kılan cemaate ulaşmıyor ise müezzin ya da namaz kılan cemaatten bir kişi, tüm cemaatin sesleri duyması görevini üstlenir. İhtiyaçların hasıl olduğu koşullara göre mübelliğ görevini birden fazla kişi de üstlenebilir. Ancak Maliki mezhebinde, tebliğin caiz olmadığı gerek Mübelliğ yapan kişinin gerekse Mübelliğ’in namazına uyan ve namazını kılan kişinin namazının batıl olduğu düşünülmektedir. Mezhebi bu yorum yalnızca Malikilerin görüşünü ifade etmektedir.

Kimler Tebliğ Görevini Yerine Getirir?

Kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’e göre tebliğ görevi peygamberlere verilen görevlerden biridir. Yine kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’e göre son peygamberin Hz. Muhammed (SAV) olmasından dolayı başka peygamber yer yüzüne gelmeyecektir. Bu sebeple tebliğ görevini ifa edecek kişiler günümüzde peygamberler olamaz. Günümüzde tebliğ görevini insanları imana, Allah’ın emirlerine ve salih amellere davet eden kişiler yerine getirmektedir.

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir