Toplumlarda Din Neden Önemlidir
İslam Dini

Toplumlarda Din Neden Önemlidir

Din olgusunu incelenmeye başlandığında insanlık tarihi kadar eski olduğunu görmekteyiz. Toplumlarda din neden önemlidir sorusunun cevabını şu şekilde açıklayabiliriz. İnsanların inanma ihtiyacından dolayı ortaya çıkan bir olgudur. Din ile insan arasındaki ilişki ilk çağlardan beri insandan insana aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Din çok geniş bir kavramdır; içinde ilkel ve beşeri, evrensel ve ilahi inançları da barındırır. İnsanların düşünme yetisinden ötürü her geçen gün kendilerini geliştirme şansları vardır. İlkel insanlar ile günümüz insanlarını kıyaslayınca bunun farkına varabilmekteyiz. İnsanların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır. Toplumlarda bu hak ve sorumlulukları düzenleyecek bir yapının olması şarttır. İlkel insanlar ise toplumu düzenleyecek olan bu yapıyı din ile kurarak toplumsal düzeni sağlamayı başarmışlardır.

Toplumlarda Din Neden Önemlidir

Din ve Toplum Arasındaki İlişki

Din ve toplum arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Din, toplumun bütün alanları üzerinde etkili olduğu gibi toplum da dinin tüm alanlarını etki altına almaktadır. Bu demek oluyor ki din yönetimi, eğitimi, dini ve insani ilişkileri etkileyebiliyorken; toplum da dinin her alanına etki ederek zamanla değiştirip farklı kültürlerle yoğurmaktadır. Aynı inanca bağlı farklı ülkelerde yaşayan insanların yaşayış, inanış ve ibadet biçimlerini incelediğimizde bu ayrımın farkına varabiliriz.

Toplumlarda Din Neden Önemlidir

Toplumlarda din neden önemlidir sorusunu açıklarken şu konuya da değinebiliriz. Din sadece toplumu düzenlemekle kalmamış bunun haricinde insanların dayanışmasına, kaynaşmasına ve bütünleşmesine olanak sağlamıştır. Toplumlar üzerinde sağladığı bu yapıcı ve olumlu etkilerinin yanı sıra din sebebiyle çatışmalar, ayrılıklar ve savaşlar da meydana gelmiştir. Dinin bu olumsuz etkilerinin sebebi insani çıkarları kişiselleştiren insanlar tarafından meydana gelmiştir. Dinleri incelemeye başladığımızda görüyoruz ki dinlerin olumsuz yanlarının bulunmadığının aksine birleştirici, bütünleştirici ve saygıyı temel alan kurallardan oluşmaktadır.

Toplumsal Eğitim Sistemi

Toplumlarda Din neden önemlidir soruna dinin iyi bir eğitim sistemi olduğunu toplumun iyiye, güzele ve doğruya yönlendirilmesi için aracı olduğunu söyleyebiliriz. Ailede başlayan bu eğitim okullarda devam etmektedir. Bireylere saygılı olmayı, şükretmeyi ve ahlaklı olmayı öğretirken bireyleri iyiye ve güzele yönlendirir.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir