Din Kültürü, İslam Dini

Vahiy Nedir?

Vahiy nedir sorusu birçok insanın cevabını bilmediği bir sorudur. Vahiy; Allah tarafından söylenen emirlerin, buyrukların ve işaretlerin peygamberlere söylenmesidir. Bu olay yalnızca Allah ve peygamberler arasında gerçekleşir. İnsanlar vahiy anını göremez. Sözlük anlamı olarak vahiy bir şeyi gizlice söylemek, hızlı bir şekilde söylemek ve haber vermektir. Vahiy Kur’an’ı Kerim’de 70’ten fazla kez geçer. İlk peygamber ve ilk insan olan Hz. Adem ile vahiy başlamıştır. Hz. Adem’den sonra Hz. Nuh ile devam eden vahiy son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar devam etmiştir. Kur’an’ı Kerim yalnızca Hz. Muhammed’e verilen vahiy hakkında bilgi verir, diğer peygamberlere inen vahiy ile ilgili bilgiler verilmez. Kur’an’ı Kerim, peygamberler dışında bazı insanlara da vahiy indiğine dair bilgiler verir. Bu kişilerden biri de Hz. Musa’nın annesidir.

Vahiy ve Tebliğ

Vahiy nedir sorusuna kimi zaman tebliğ kelimesinin anlamı ile aynı cevap verilmektedir. Fakat bu iki kelime birbirinden farklıdır. Tebliğ; Allah’ın peygamberler aracılığı ile kişilere gönderdiği haberler veya sözlerdir. Vahiy ise direkt olarak kişiye söylenen sözlerdir.

Peygamberlerin tamamı vahiy yolu ile Allah’tan bilgi almışlardır. Vahiy gizli bir şekilde sözleri iletmektir. Bu durum bazen vahiy meleği olarak da bilinen Cebrail a.s. ile de yapılır. Allah tarafından peygamberin kalbine gizli bilgilerin yerleştirilmesini Hz. Cebrail yapar. Buna şimdiki zamanda kalplerde anında peyda olan ilham da denilir. Vahiy bilgileri kesin ve değişmez bilgilerdir. Kur’an’ı Kerim dünyaya Allah tarafından Cebrail aracılığı ile Hz. Muhammed (s.a.v.)’ vahyedilmiştir. Vahiy olayına inanmayan bir kimse Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an’ı Kerim’e de inanmış olmaz.

Peygamber efendimiz vahiyleri çoğu zaman rüya halinde almıştır. Bu rüyalar daha sonra gerçek hayatta da yaşanmıştır. Bunun dışında uyanık halinde Cebrail a.s. bazen insan suretinde bazen de melek haliyle gelerek vahiyleri bildirmişir. Hz. Cebrail’in melek suretinde göründüğü zamanlar yalnızca iki kez gerçekleşmiştir. İlki Hira dağında, ikincisi ise Miraç’tadır. Miraç gecesi Hz. Peygamber vahiy bilgilerini direkt olarak Allah’tan da almıştır. Bunu da her yıl İslam aleminde kandil gecesi olarak kutlamaktayız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Münafıkların İslam Dininde Yeri

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir