Dualar

Yemek Duası

Hemen her yemekten önce ve yemekten sonra okunması gereken bazı dualar vardır. Bu dualardan kimisi kısa dua kimisi ise uzun duadır. Biz bugün sizlere hem kısa hem de uzun Yemek Duası konusunda bilgi vereceğiz. Siz de okumaya devam ederek duaların hem arapça okunuşunu hemde türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Uzun Yemek Duası

Sami Efendi’nin (k.s.) talebelerine, izinden gelenlere öğrettiği yemek duası.

Yemek Duası Arapça:

Yemek Duası Türkçe: “Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümmağfir verham vehfaz sahibet taami vel akiline ve limen sea fihi velicemiıl mü’minine vel mü’minat. Allahümme nevvir kulubena bi envari mehabbetike ve zikrike ya zel celali vel ikram. Allahümme ahyine hayaten tayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel-afiyeh. fiddini veddünya vel ahirah. İnneke ala külli şeyin Kadir. Allahümme inna nes’elüke temamen nığmeti ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetin nebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Ve bi hurmetil fatiha.”

Anlamı: “Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofrraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey celâl ve ikrâm sâhibi Allah’ım! Allah’ım! Din husûsunda, dünyada ve âhirrette sıhhat, selâmet ve âfiyet üzere güzel bir hayât yaşamayı lutfeyle! Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin. Allah’ım! Sen’den nîmetin tamâmını (İsllâm üzere ölüp cennete girmeyi), âfiyetin devvâmını ve hüsn-i hâtime ile (güzel bir hâl üzerre) vefât etmeyi isteriz. Allah’ım! Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhhi ve sellem- ve Fâtiha-i Şerîfe hürmetine nîmmetlerini artır, noksanlaştırma!”

Kısa Yemek Duası

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ sizden herhangi birinize yemek yedirdiği zaman:

Kısa Arapça:

Okunuşu: “Allahümme bârik lena fihi vê ed’imna h’eyren minhü.”

 Manası: “Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir” desin.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir