Din Kültürü

Ziyaret Edilmesi Gereken Faziletli Mescidler

Bu mescidler Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi’dir. Sahih hadislerde bu mescidlerin diğer mescitlere göre daha faziletli olduğu söylenmiş, hatta bu mescidler için seyahat edilmesi tavsiye edilmiştir. Hadis-i şeriflerde geçen bu mescitlerin ziyaretleri Peygamber Efendimiz’in ümmetine tavsiyesi olduğu için aynı zamanda sünnettir.

 

Üç Mescid’in Faziletli Olmasının Nedenleri

 

Sünnet olması dışında başka etkenlerde bulunur. Genel itibari ile şu nedenlerden dolayı bu üç mescid daha faziletlidir:

 

* Üç mescidin peygamber eli ile inşa edilmiş olması

* Müslümanların kıblesinin Mescid-i Haram olması

* Müslümanların ilk kıblesinin Mescid-i Aksa olması

* Üç mescitte İslam’ın kuruluş merkezinde yer alıyor olması

 

Mekke: Mescid-i Haram

 

Kabe’nin ortasında yer aldığı etrafı kubbelerle çevrili Mescid-i Haram, Mekke’de yer alır. Harem-i şerif bölgesi ile birlikte Mescid-i Haram’a Mescid-i şerif adı da verilir. Orta kısımda hacerül esved, zemzem kuyusu, Kabe, Makam-ı İbrahim (a.s) yer alır. Hürmet duyulan bir yer olduğu için Haram ismi verilmiştir.

 

Çok eski tarihlerden itibaren bu bölgede avlanmak, ağaç kesmek, kan dökmek haram sayılmıştır. Her İslam devleti bölgeye eklemeler yapmıştır. 1950’li yıllarda ise Safa ve Merve arasındaki say yolu da Mescid-i Harama ilave edilmiştir. İç avlu ise üç katlı olarak yenilenmiştir.

 

Medine: Mescid-i Nebevi

 

Hicretten sonra Peygamber Efendimiz’in bizzat yapımında yer aldığı mesciddir. Mescid-i Saadet, Mescid-i Şerif olarak ta adlandırılmaktadır. İnşa edildiği dönemde bütün resmi çalışmaların yapıldığı bir alan olmuştur. Hz. Osman döneminden itibaren ise genişletilmeye başlanmıştır. Günümüzde 400000 m2’lik bir alana yayılmıştır.

 

Kudüs: Mescid-i Aksa

 

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa denildiğinde ilk akla gelen Altın kubbeli bir mesciddir. Ancak bu mescid’in ismi Kubbetü’s Sahra olmaktadır. Mescid-i Aksa yapı değildir. Allah (c.c) tarafından kutsal kılının Harem-i Şerif bölgesidir.

 

Sadece Müslümanlar için değil üç din içinde önemli ve kutsaldır. Peygamberimiz bu yerden Miraca yükseltilmiştir.

 

Müslümanlar ibadet ve ziyaret için yolculuğu göze almaları gereken bu üç mescit daha faziletli sayılmıştır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir