Diğer Dinler, Din Kültürü

Katolik Mezhebinde Yer Alan 7 Günah

Katolik mezhebi, Hristiyanlık dini içerisinde en çok mensubu bulanan mezheplerdendir. Merkezi Vatikan’dır. Vatikan ise Roma şehrinde bulanan özerk yapıda bir bölgedir. Dini lideri Papa olarak belirlenmiştir.  Papa, Havari Petrus’un halefi olarak görevini yerine getirmektedir. Günah ve sevap kavramları diğer mezheplere göre farklılık gösterebilmektedir. Katolik mezhebinde yer alan 7 günah affedilmeyecek ve ölümcül günahlar şeklinde kabul edilirken diğer mezhepler için böyle bir durum söz konusu değildir.

Hristiyanlık dini içerisinde günah çok daha genel bir kavram olarak görülmektedir. Fakat Katolik mezhebinde günah kavramı çok daha dar ve özel bir alana yerleştirilmiştir. Bu yüzden Katolik mezhebinde her alan günahlar şu şekilde sıralanabilir; oburluk, açgözlülük, tembellik, kibir ve kıskançlık şeklinde sıralamak mümkündür.

Katolik Mezhebinde Yer Alan 7 Günah

Katolik mezhebinde günah kavramı yerine 7 ölümcül günah kavramı kullanılmaktadır. Zaman içinde birçok değişikliğe uğramasına rağmen son düzenleme olarak yedi günah üzerinde ortak karar kılınmış ve diğer mezhepleri de bu yönde etkilemiştir. Hristiyanlık dini için insan sevgisi kutsal olarak atfedilmektedir. Bu yüzden insana veya toplumsal hayata zarar verecek her türlü eylem ve düşünce günah olarak kabul edilmiştir.

Katolik mezhebinde, mensuplarına kesin kes yapmamalarını emrettikleri 7 günah şu şekilde sıralanabilir;

  • Oburluk
  • Açgözlülük
  • Kibir
  • Tembellik
  • Kıskançlık
  • Öfke
  • Şehvet, gibi sıralama yapılabilir.

Yukarıda sıralanan günahlar Papa I. Gregory tarafından düzenlenmiştir. Düzenlenme şekli ile Katolik Kilisesi onayına sunulmuş ve bir daha değiştirilmesinin önüne geçilmiştir.

Katolik Mezhebinde Günah

Günah kavramı bütün semavi dinlerde mevcuttur. Eylem ve uygulanışı farklı olsa da temelde hepsi yaratıcıya karşı isyan ve hakaret durumundadır. Günahkâr bir kişinin cezası ise dinlere göre farklılık göstermektedir. Bazılarının ki günahlardan arınmak için affedilme yolunu kutsarken bazıları ise günahkâr kimsenin ölümüne hüküm verebilir.

Katolik mezhebinde günah kavramı çok daha sert bir şekilde işlenmiştir. Temelde insan için iki türlü günah bulanmaktadır. Birincisi kişinin farkında olmadan insani faktörlerden dolayı yapmış olduğu günahlardır. Günahkârın affedilmesi için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Diğeri ise yukarıda sıralanmış olan günahlardır. Bu günahların affı için tanrı huzurunda af dilenmesi gerekmektedir.  Kilise içinde gerçekleşen bu tören sonrasında kişi 7 günah için arındırılmış sayılır.

 

 

 

 

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir