Hristiyanlık Hakkında Bilgiler
Diğer Dinler

Hristiyanlık Hakkında Bilgiler

Hristiyanlık mukaddes kitap (İncil) ve vahiye inanan Hz. İsa’nın peygamberliğine dayanan dindir. İlk başlarda ne kadar doğru bir din olsa da daha sonra insanlar tarafından tahrif edilmiştir. Kökeni Filistin’de doğmuştur ve şuan dünya nüfusunun /5`i bu dine inanmaktadır. Hristiyanlık ilk yıllarda her ne kadar tek tanrılı din sayılsa da sonraları teslis (üçleme) anlayışına girmiştir. Bu durumun temel sebebi; indiği zaman ve inanıldığı zaman aralığının fazla olmasıdır. Hristiyanlık şuandaki mevut bilgilere göre Hz. İsa’nın getirdiklerinden ziyade Pavlos’un yorumlarına inanılmaktadır. (Pavlos, İncili yorumlamayı başlatan insanların başında gelmektedir.)

Hristiyanlıkta İbadetler Nasıldır?

Hristiyanlık ibadetinin temeli yüreğe dayanmaktadır. Yüreğinde hissettikleri ve düşündükleri doğruysa ancak o zaman yaptığı ibadetler bir anlam ifade eder, kabul sayılır.

Hristiyanlıkta Mezhepler

Hristiyanlık dininde bulunan üç mezhep vardır. Bunlar: Protestanlar, Katolikler ve Ortodokslar’dır.

Protestan Mezhebi:

Hristiyanlık inancındaki Protestan mezhebi, Reform hareketi sonucunda doğmuştur. Otoriter düzene karşı çıkar. Teist iman anlayışı vardır. Putperestliği ve ikonları reddeder. Onun yerine Tanrının ‘‘İlahi söz’’ vasıtasıyla insana daha yakın olduğuna inanırlar. Günümüzde dört ana Protestan grubu mevcuttur. Bunlar: Klasik Protestan Hıristiyanlığı; Afrika, Latin Amerika ve Asya’daki yerli Protestan cemaatleri; Anglikan Hıristiyanlığı; Marjinal Protestanlar’dır.

Hristiyanlık Hakkında Bilgiler

Katolik Mezhebi:

Hristiyanlığın Roma klişesine bağlı olduğu mezheptir. Günah çıkarma önemli bir yer tutar. Kutsal Ruh ‘un kaynağı, geleneklere verilen önem, İsa’nın tanrısal yönü, dini törenler, Papaya verilen ayrıcalıklar gibi konularla diğer Hristiyan mezheplerinden farklılıklar gösterir. Yedi sakrament vardır, bunlar; Efkaristiya, güçlendirme, vaftiz, ruhbanlık, evlilik, tövbe ve kutsal yağ sürmedir. Onlara göre papazın söylediği her şey ve onayladığı her davranış doğrudur. Katolik mezhebinde Meryem’in ve azizlerin yeri oldukça büyüktür.

Ortodoks Mezhebi:

Hristiyanlık inancındaki Ortodoks mezhebi, Patrik’i ruhani başkanı kabul ederler. İnançları ve ibadetlerinde; İncilin yanında kilise babalarından gelen rivayetler ve adetler en doğru ikinci kaynaktır. Baba, Oğul ve Ruhulkudüs inancı vardır. Kabul gördükleri yedi sakrament vardır, bunlar: ekmek-şarap ayini, vaftiz, konfirmasyon, tövbe, evlilik, hasta yağlanması ve kutsal hiyerarşidir. Ortodoksluğu diğerlerinden ayıran en temel fark ”İkonlar”dır. İkonların tanrı ile mistik birleşmeye imkan sağladığına inanmışlardır. Kiliselere yani kutsal sayılan resim ve heykeller konulmasını savunup ve kiliselerini bunlara yer verirler. Vaftizden hemen sonra Konfirmation yapılmasının şart koşar.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir