Din Kültürü

Dinlerin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri

Dinlerin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkleri

 

 

 

Geçmişten günümüze insanlar bir çok farklı dini inancın etkisi altında kalmıştır.Bu inançlar gelenek ve görenekleri şekillendirmiş,kültürel anlamda beraberlikler veya kutuplaşmalar ortaya çıkarmıştır.Biz burada bazı olası sorulara cevaplar arayıp,dinlerin insan hayatı üzerindeki etkilerini incelemek istiyoruz.

 

 

 

Ne Kadar Gerekli?

 

 

 

Din,maddi bir ihtiyaç olmamasına rağmen bugün dünya üzerinde milyonlarca insanın herhangi bir dine mensup olduğunu görüyoruz.Hal böyle olunca yüzbinlerce insan hayatındaki en az bir noktayı dini inancı doğrultusunda değiştiriyor.Burada ortaya çıkan en büyük sorunlardan birisi ise dini inançlar vesilesi ile ortaya çıkan kutuplaşmalar.Tarih boyunca sadece farklı inançlara mensup olduğu için devletler arasında çok büyük savaşlar oldu.Bu savaşlar sonrasında ise içerisinde kadın,çocuk ve yaşlıların da bulunduğu milyonlarca insan öldürüldü.Hayatta kalan kadınlar hizmetçi ve eş olarak alındı;erkekler ise ömürlerinin sonuna kadar köle olarak yaşamak zorunda bırakıldı.Sonuç olarak din,onlara sadece acı ve gözyaşı bıraktı.

 

 

 

Bazı topluluklarda ise bunun tam tersi olarak iyileşmeler ve ciddi reformlar gerçekleşti.Utanç meselesi olduğu için kızlarını diri diri gömen insanlardan sonra karıncayı dahi incitmekten çekinen insanlar ortaya çıktı.Kabilecelik ve ırkçılık yasaklandı;insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma ön plana çıkartıldı…

 

 

 

Olumlu veya olumsuz;dinler her toplum üzerinde ciddi izler bıraktı.Peki insanlar tarih boyunca neden bir şeylere inanma ihtiyacı duydu?

 

 

 

Hayatın Amacı

 

 

 

Hayatın amacını ve varoluşunu daima sorgulayan insan,yaşamını anlamlandırmak ve ona bir gaye bulmak için değişik inançlar içerisinde bulundu.Kah ısı ve ışık kaynağı olan güneşe taptı,kah kendi yaptığı putlara…

 

Bütün bunların sonucunda şu dört soru üzerinde durdu:Nereden geldim,nereye gidiyorum,neden varım ve bu sorulara kim cevap verecek.(1)

 

 

 

Klasik din anlayışında ortak düşünce, bu dünyanın imtihan yeri olduğu ve asıl yaşamımızın ahiret olduğudur.Yapılan her iyi ve kötü amelin diğer tarafta karşılığının verileceği,dünya hayatının gelip geçici bir hayat olduğu söylenmiştir.İnsanlar en zor ve sıkıntılı zamanlarında bu düşüncelerle kendilerini rahatlatmışlardır.Bir ilaha inanmak ve ondan yardım istemek,en büyük sorunlar karşısında dahi ayakta durmalarına yardımcı olmuştur.

 

 

 

Din;kimileri için hayatın anlamı,kimileri için de kitleleri yönetmek için bir silah.Hangisinin doğru olduğu tartışılır fakat dinlerin insanlar üzerindeki etkisi yadsınamaz.

 

 

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir