Din Kültürü

Müşrik Kime Denir?

Müşrik kime denir? Konusunda araştırıldığında, İslamiyette müşrik, Allah’a ortak koşan kimse anlamında kullanılmaktadır. ”Ortak koşu” anlamına gelmekte olan ”eşreka” fiilinden türetilmiş bir sözcüktür. Allah’a ortak koşan olarak kullanılan şirk sözcüğü ise aynı zamanda Allah’a inanıp, aynı zamanda Allah’ın gücüne ve kudretine sahip başka tanrılar olduğu anlamına da gelmektedir. Bu konuda şirk sözcüğünün kullanımı ikiye ayrılmış durumdadır.

 

Allah’a şirk koşan ve Allah’ın kudretine sahip başka tanrılar olduğunu kabul edenlere zahiri müşrik denmektedir. İslam dininin esaslarını reddeden, emir ve yasaklarını kabul etmeyen ve bunları açıkça beyan eden topluluklar ise hakiki müşrik olarak adlandırılmaktadır. Hristiyanlar ve Yahudiler de hakiki müşrik grubuna dahil olmaktadırlar. Allah, Yahudi ve Hristiyanların bu durumları konusunda Kur’an-ı Kerim’de Tevbe suresi 30. ayetinde, Yahudilerin Üzeyir’i, Hristiyanların da Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu gibi gördüklerini vurgulamış ve belirtmiştir.

Bu konuda Allah’a şirk koşmanın bir küfür olduğu açık ve nettir. Şirk koşmak açık bir şekilde görülmektedir ki Allah’ın ilah olduğunu ve kudretini kabul etmemektir. Çünkü İslamiyet’in esası, Allah’ın bir ve tek olduğu yönündedir. Yine bu konu hakkında Tevbe suresi içerisinde; “Ey iman edenler, müşrikler necistir. Onun için bu yıllarından sonra onlar Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız, Allah dilerse kendi fazlından sizi zenginleştirir. Çünkü Allah gerçek bilicidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden ne Allah’a ne ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Rasulünün haram ettiği şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyen kimselerle, ta boyun eğip itaat ederek cizyeyi verinceye kadar savaşın.” buyrulmuş ve müşriklere karşı dikkatli olunması ve yapılması gereken tavırlar belirtilmiştir.

Kafir ve Müşrik Arasındaki Fark Nedir?

Kafir, İslam dinini ve kabul ettiği iman esaslarını kabul etmeyen kişiye denmektedir. Hz Muhammed’in insanlara hediyesi olan İslam dinini kabul etmez. İslam dini esaslarından ister birini ister hepsini inkar etsin o kişi kafir olmaktadır. Müşrik ise, Allah’ın varlığını kabul eden ancak Allah’a şirk koşan kimselere denmektedir. Allah’a inansalar bile başka ilahlara kulluk yapabilmektedirler.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir