Din ve Güzel Ahlak
Birlikte Yaşama Ahlakı, Din Kültürü, İslam Dini, Komşuluk, Merhamet, Peygamber ve Güven Toplumu

Din ve Güzel Ahlak

Din tanım olarak üstün bir varlığa inanma ve hayatını bu şekilde idame ettirme olarak tanımlanabilir. İslam açısından tanımlamak gerekirse din güzel ahlaktır demek doğru olur. Din ve güzel ahlak birbirinde ayrılamaz değerlerdir. Zira ahlakı çirkin olan ve kötü işlerde bulunan kişi zamanla dinini de kaybeder. Ahlak o zaman genel davranış biçimleri olarak tanımlanabilir. Ahlak insanların zaman içerisinde kendiliğinden oluşmuş şart ve hükümleri içerir. Yani hırsızlık yapmak, yalan söylemek veya iftira atmak gibi çirkin işler; toplumsal huzurun sağlanması, insanların güven içinde yaşayabilmesi için yasaklanmıştır. Bazı eylemler için yaptırım bulunmaz. Bu durumda da kişinin vicdanı devreye girer. O halde ahlak eylemlerden, din bu eylemlerin düzenlenmesinden ve vicdan ise o eylemin yapılmasına veya yapılmamasına yetki veren bir yapı olarak düşünebiliriz.

Ahlak Nedir?

Ahlak en genel tanımıyla insanların huy ve karakter şekli olarak tanımlanabilir.  O halde ahlak sadece iyi ve güzel davranışlar anlamına gelmemektedir. Kötü davranışlar ve çirkin işler de ahlak tanımı içerisinde yer alır. Güzel ve temiz bir ahlaka sahip olmak her müminin görevidir. Bunu: “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor” diyerek açıkça ayetinde bildirmektedir.

Din ve Güzel Ahlak

Ayet içerisinde bulanan adalet, iyilik yapma, yardımsever olma gibi davranışlar ahlakın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda her Müslüman Kuran ahlakını kendisine ölçü almalıdır. Din ve güzel ahlak üzerine şu şekilde çıkarımda bulunulabilir; İslam güzel ahlak üzerine kuruludur. İslam emretmiş olduğu birçok iyi davranış ve men etmiş olduğu kötü davranışlar ile hem toplumsal huzuru korumuş hem de insanların daha güven içinde yaşamalarını sağlamıştır.

Güzel Ahlak

Güzel ahlak; yapılması yaratıcı tarafından zorunlu kılınan ve yapılmadığında ise dini inançlardan dolayı cezalandırılan davranışlardır. Allah (c.c)  , peygamber ahlakını insanlara tavsiye etmiş;  emir ve yasaklarını peygamberler aracılığıyla insanlara bildirmiştir. Güzel ahlak, insanın kurtuluşuna vesiledir görüşü İslam âlimleri tarafından oldukça benimsenmiştir. Çirkin işlerde bulunmak, başkalarının hakkında kötü düşüncelerde bulunmak veya başkasına zarar verecek davranışlarda bulunmak İslam ahlakıyla bağdaşmamaktır. Bu tür eylemlerde bulunanlar, ahiret hayatını hiçe saymakta ve ebedi hayatlarını ıstıraba çevirmek istemektedirler. Din ve güzel ahlak, hem bu dünyada hem de ahirette insanların kurtuluşuna vesile olmaktadır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir