Cehennem İle İlgili Kuran-ı Kerimde Yer Alanlar
İslam Dini

Cehennem İle İlgili Kuran-ı Kerimde Yer Alanlar

Cehennem Allah’ın emir ve yasaklarına uymayanlar için hazırlanmış azap yeridir. Kuran-ı Kerimde ve hadislerde oldukça üzerinde durulan cehennem için; ebedi azap yurdu veya kızdırılmış ateş yurdu olarak bahsedilmektedir. Cehennemin yaradılış sebebi ise dünya hayatında iken İslam dinin emir ve yasaklarına uymayan veya inanlar içerisinde hoş olmayan işlerde bulunanların; bir süre veya ebedi olarak kalacakları yerler olarak tasvir edilmiştir.

Kurana Göre Cehenneme Gidecek Kişiler ise inanları büyük dehşete düşürmektedir. Zalimlerin nasıl cezalandırılacağından bahseden Nisa süresinin elli altıncı ayetinde şu şekilde buyrulmaktadır: Şüphesiz ki, ayetlerimiz hakkında küfre sapanları ateşe sokacağız. (Ateş, onların) derilerini yakıp kavurdukça, azabı tatsınlar diye (yeni) bir deriyle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm’dir.

Ayette de belirtildiği üzere cehennem acı yurdudur. Müminler cehennemlik olmama konusunda çokça ikaz edilmiş ve cehennemden nasıl korunacaklar üzerinde tavsiyelerde bulunulmuştur.

Cehennem İle İlgili Kuran-ı Kerimde Yer Alanlar

Kurana Göre Cehenneme Gidecek Kişiler

Cehennem ile ilgili Kuranı-ı Kerimde yer alanlar; kimlerin gideceği ve nasıl azap çekeceği anlatılmıştır. Cehenneme gidecek kişiler, kâfirler, münafıklar ve fasıklardır. Kâfir anlam olarak Allah’ın varlığına inanmayan veya dini yükümlülükleri ret eden kişiler olarak tanımlanabilir. Münafık ise hadislerde ve ayetlerde şu şekilde tanıtılmışıdır; müminlerin içerisinde mümin gibi davranan, şeytanları ile baş başa kaldığı zaman ise ben onlarla yalnızca alay ediyorum diyerek İslam dinini ret eden kişilerdir. En acı azap münafıklar için hazırlanmıştır. Fasık ise; iman etmiş fakat miskinlikten dolayı dini vecibelerini yerine getirmeyen kişi olarak tanımlanabilir. Ebedi cehennemde kalacaklar ise kâfirler ve münafıklardır. Fasıkların durumu işlediği günahlar silininceye kadar azaba uğrar sonrasında ise cennete kavuşur.

Allah(c.c) , Nisa suresinin on dördüncü ayetinde şöyle buyurmaktadır: Kim Allah’a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.

Ayetten de anlaşılacağı üzere Allah’a ve resulüne asi olmak, emir ve yasaklarına uymamak, cehennem yurdunda ebedi olarak kalmaya sebeptir. Allah ve resulüne itaat etmeyen kişi kafir durumundadır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir